6 دنبال‌ کننده
23.9 هزار بازدید ویدیو

تمرین با کش

169 بازدید 5 ماه پیش

توسط خانم شیر انزایی از زاهدان

دیگر ویدیوها

تمرین با کش

169 بازدید 5 ماه پیش

تمرین با کش

403 بازدید 5 ماه پیش

کار با کش و پد فوردی پرو

156 بازدید 5 ماه پیش

فوردی پرو رزا شاهرخی فر

146 بازدید 7 ماه پیش

تمارین فوردی پرو

71 بازدید 7 ماه پیش

کار با کش فوردی پرو

163 بازدید 7 ماه پیش

تمرین با کش فوردی پرو

305 بازدید 7 ماه پیش

ورزش با دستگاه فوردی پرو

102 بازدید 7 ماه پیش

تمرین فوردی پرو

366 بازدید 10 ماه پیش

گذری بر تمرینات فوردی پرو

329 بازدید 10 ماه پیش

حرکات کششی با فوردی پرو

790 بازدید 10 ماه پیش

تمرین فوردی پرو

190 بازدید 10 ماه پیش

گذری بر حرکات فوردی پرو

114 بازدید 10 ماه پیش

کار با کش و پد فوردی پرو

194 بازدید 10 ماه پیش
نمایش بیشتر