6 دنبال‌ کننده
24.4 هزار بازدید ویدیو

تمرین با کش

178 بازدید 5 ماه پیش

توسط خانم شیر انزایی از زاهدان

دیگر ویدیوها

تمرین با کش

178 بازدید 5 ماه پیش

تمرین با کش

416 بازدید 5 ماه پیش

کار با کش و پد فوردی پرو

162 بازدید 6 ماه پیش

فوردی پرو رزا شاهرخی فر

151 بازدید 8 ماه پیش

تمارین فوردی پرو

73 بازدید 8 ماه پیش

کار با کش فوردی پرو

170 بازدید 8 ماه پیش

تمرین با کش فوردی پرو

313 بازدید 8 ماه پیش

ورزش با دستگاه فوردی پرو

103 بازدید 8 ماه پیش

تمرین فوردی پرو

368 بازدید 11 ماه پیش

گذری بر تمرینات فوردی پرو

337 بازدید 11 ماه پیش

حرکات کششی با فوردی پرو

812 بازدید 11 ماه پیش

تمرین فوردی پرو

196 بازدید 11 ماه پیش

گذری بر حرکات فوردی پرو

117 بازدید 11 ماه پیش

کار با کش و پد فوردی پرو

195 بازدید 11 ماه پیش
نمایش بیشتر