ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
55 دنبال‌ کننده
29.3 هزار بازدید ویدیو
190 بازدید 4 ماه پیش

علوم پایه پنجم فصل دوازدهم.ریشه تا برگ.چگونگی رسیدن اب و مواد محلول در اب از ریشه تا برگ و غذایازی گیاهان

دیگر ویدیوها

286 بازدید 7 ماه پیش
405 بازدید 7 ماه پیش
768 بازدید 8 ماه پیش
210 بازدید 8 ماه پیش
502 بازدید 8 ماه پیش
361 بازدید 9 ماه پیش
589 بازدید 9 ماه پیش
798 بازدید 9 ماه پیش
469 بازدید 10 ماه پیش
387 بازدید 10 ماه پیش
نمایش بیشتر