34 دنبال‌ کننده
56.6 هزار بازدید ویدیو

حرکت پای دیدنی ژوژین

1.2 هزار بازدید 4 سال پیش

دیگر ویدیوها

حرکت پای دیدنی ژوژین

1.2 هزار بازدید 4 سال پیش

پینگ پنگ

349 بازدید 4 سال پیش

امتیاز زیبای نوشاد عالمیان

1.1 هزار بازدید 4 سال پیش

عصبانیت

382 بازدید 4 سال پیش

پینگ پنگ

501 بازدید 4 سال پیش

هنر نمایی والدنر

459 بازدید 4 سال پیش

والدنر

343 بازدید 4 سال پیش

سوپر شوت والدنر

799 بازدید 4 سال پیش

تماشایی

263 بازدید 4 سال پیش

بکهند زیبای ورنر اشلایگر

354 بازدید 4 سال پیش

بکهند انفجاری

391 بازدید 4 سال پیش

دقت نوجوان پینگ پنگ باز

810 بازدید 4 سال پیش

دفاع

135 بازدید 4 سال پیش

بکهند اوچاروف

733 بازدید 4 سال پیش

فورهند دیدنی ژانگ جیک

595 بازدید 4 سال پیش

امتیاز تماشایی

259 بازدید 4 سال پیش

سرویس معکوس ژانگ جیک

2.2 هزار بازدید 4 سال پیش

تمرین قهرمان پینگ پنگ جهان

1.5 هزار بازدید 4 سال پیش

تمرین ژانگ جیک

210 بازدید 4 سال پیش

تمرین جالب

199 بازدید 4 سال پیش

فن ژندونگ اعجوبه پینگ پنگ

1.1 هزار بازدید 5 سال پیش

ضربه دیدنی در پینگ پنگ!!!

587 بازدید 5 سال پیش

10 سرویس برتر تاریخ پینگ پنگ

3.8 هزار بازدید 5 سال پیش

مصاحبه با نوشاد عالمیان

1.7 هزار بازدید 5 سال پیش

ژانگ جیک برابر جو سه هیوک

2.1 هزار بازدید 5 سال پیش

تمرین تیم پینگ پنگ چین

1.6 هزار بازدید 5 سال پیش

تمرین بازیکن برتر پینگ پنگ جهان

2.6 هزار بازدید 5 سال پیش

ساید اسپین وحشتناک ژوژین

2.1 هزار بازدید 6 سال پیش

مالونگ در مقابل ژانگ جیک

1.3 هزار بازدید 6 سال پیش

بدون شرح!!

175 بازدید 6 سال پیش

سرویس فوق العاده در پینگ پنگ

2 هزار بازدید 6 سال پیش

فن ژندونگ برابر ژوژین

2.3 هزار بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر