213 دنبال‌ کننده
331.1 هزار بازدید ویدیو
13.6 هزار بازدید 5 سال پیش

به دلیل منطقی دختربچه توجه کنید ! . (صدای ویدئو را باز کنید) دختر : - اگه من گفتم بله ، پس بله! ، اگه بگم نه ، اونوقت نه! پسر بعد از شنیدن در مقابل این منطق محکم: نههههههههههههه !!!

دیگر ویدیوها

13.6 هزار بازدید 5 سال پیش
2.4 هزار بازدید 5 سال پیش
3 هزار بازدید 5 سال پیش
2.6 هزار بازدید 5 سال پیش
1.2 هزار بازدید 5 سال پیش
3.2 هزار بازدید 5 سال پیش
5.4 هزار بازدید 5 سال پیش
2.1 هزار بازدید 5 سال پیش
2.5 هزار بازدید 5 سال پیش
2.9 هزار بازدید 5 سال پیش
14.9 هزار بازدید 5 سال پیش
2.8 هزار بازدید 5 سال پیش
2.2 هزار بازدید 5 سال پیش
2.3 هزار بازدید 5 سال پیش
2.2 هزار بازدید 5 سال پیش
2 هزار بازدید 5 سال پیش
5 هزار بازدید 5 سال پیش
4.5 هزار بازدید 5 سال پیش
3.2 هزار بازدید 5 سال پیش
7.4 هزار بازدید 5 سال پیش
11.5 هزار بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر