59 دنبال‌ کننده
9.4 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

هویت اجتماعی درس7

22 بازدید 6 روز پیش

جامعه شناسی2 درس8 بخش دوم

0 بازدید 1 هفته پیش

جامعه شناسی2 درس8 بخش اول

0 بازدید 1 هفته پیش

جامعه شناسی1 درس6 بخش دوم

29 بازدید 1 هفته پیش

جامعه شناسی1 درس6 بخش اول

54 بازدید 1 هفته پیش

جامعه شناسی2 درس7

12 بازدید 1 هفته پیش

تفکر و سواد رسانه ای درس10

275 بازدید 1 هفته پیش

جامعه شناسی2 درس6 بخش دوم

32 بازدید 1 هفته پیش

جامعه شناسی2 درس5 بخش دوم

67 بازدید 1 هفته پیش

جامعه شناسی1 درس۵

52 بازدید 1 هفته پیش

هویت اجتماعی درس6

72 بازدید 1 هفته پیش

تحلیل فرهنگی فصل3 درس1 (7)

62 بازدید 1 هفته پیش

جامعه شناسی2 درس5 بخش اول

54 بازدید 2 هفته پیش

تفکر و سواد رسانه ای درس9

188 بازدید 2 هفته پیش

جامعه شناسی3 درس5 بخش دوم

31 بازدید 2 هفته پیش

جامعه شناسی3 درس5 بخش اول

32 بازدید 2 هفته پیش

جامعه شناسی2 درس6 بخش اول

51 بازدید 3 هفته پیش

تحلیل فرهنگی فصل2 درس3 (6)

281 بازدید 3 هفته پیش

هویت اجتماعی درس۵

271 بازدید 3 هفته پیش

هویت اجتماعی درس4

272 بازدید 4 هفته پیش

جامعه شناسی1 درس4 بخش دوم

74 بازدید 4 هفته پیش

جامعه شناسی1 درس4 بخش اول

76 بازدید 4 هفته پیش

جامعه شناسی1 درس3

116 بازدید 1 ماه پیش

تفکر و سواد رسانه ای درس5

191 بازدید 1 ماه پیش

جامعه شناسی2 درس4

50 بازدید 1 ماه پیش

جامعه شناسی2 درس3

50 بازدید 1 ماه پیش

جامعه شناسی3 درس3 بخش1

52 بازدید 1 ماه پیش

تفکر و سواد رسانه ای درس4

166 بازدید 1 ماه پیش

تحلیل فرهنگی فصل2 درس1 (4)

632 بازدید 1 ماه پیش

جامعه شناسی3 درس1

15 بازدید 1 ماه پیش

هویت اجتماعی درس3

332 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر