در حال بارگذاری
 • 13
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 14.8هزار
  بازدید

گروه آموزشی فتحی

آموزش تخصصی نرم افزارهای مهندسی و دروس دانشگاهی >> آموزش نرم افزار آباکوس >> آموزش نرم افزار کتیا >> آموزش نرم افزار franc2d

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

آموزش تخصصی نرم افزارهای مهندسی و دروس دانشگاهی >> آموزش نرم افزار آباکوس >> آموزش نرم افزار کتیا >> آموزش نرم افزار franc2d

 • 13
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 14.8هزار
  بازدید
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • تحلیل ترک دوبعدی به روش XFEM

  1 بازدید

  روش XFEM به معنای المان محدود توسعه یافته می باشد که در آن امکان مشاهده رشد ترک در آباکوس میسر است. در این روش از معیارهای آسیب تنش اصلی ماکزیمم و کرنش اصلی ماکزیمم جهت رشد ترک استفاده می شود. در این مسئله یک صفحه با ترک دوبعدی تحت کشش قرار گرفته و رشد ترک به روش XFEM در آن بررسی شده است.

 • آموزش نرم افزار Franc 2d - جلسه چهارم

  2 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: توزیع تنش در دو ورق با ناحیه چسبنده ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با طراحی دوبعدی نمونه در نرم افزار کاسکا 2. آشنایی با تعریف المان چسبنده 3. آشنایی با تعریف بار گسترده در دو طرف نمونه 4. آشنایی با نحوه مونتاژ دو ورق 5. آشنایی با نحوه تعریف خواص المان چسبنده

 • آموزش پیشرفته کتیا - جلسه پنجم

  30 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: آموزش محیط Generative Structural Analysis ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با محیط Analysis 2. آشنایی با نوار ابزار Model Manager 3. آشنایی با نوار ابزار Restraints جهت اعمال قید 4. آشنایی با نوار ابزار Loads جهت اعمال بار 5. آشنایی با نوار ابزار Compute 6. آشنایی با نوار ابزار Image 7. انجام یک تمرین کاربردی

 • آموزش پیشرفته آباکوس - جلسه پنجم: مکانیک شکست

  15 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: محاسبه ضرایب شدت تنش K1 و K2 برای مخزن استوانه ای تحت فشار ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با نحوه محاسبه تنش های طولی و محیطی در مخازن 2. آشنایی با روابط ضرایب شدت تنش در بارگذاری ترکیبی 3. مدل سازی سه بعدی مخزن استوانه ای و تعریف ترک مایل 4. پارتیشن زنی ناحیه اطراف ترک در استوانه 5. بررسی تفاوت بین J-Integrals، T-Stress، Ct-Integral

 • آموزش مقدماتی کتیا - جلسه ششم

  22 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: آشنایی با طراحی دوبعدی و سه بعدی اجسام ☑️ مباحث ارائه شده: 1. تکمیل دستورات نوار ابزار Sketch-Based Feature 2. تکمیل دستورات نوار ابزار Operation 3. تکمیل دستورات نوار ابزار Dress-Up Features 4. آشنایی با نوار ابزار Reference Element 5. انجام دو تمرین مهم با استفاده از دستورات این جلسه

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه ششم

  32 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: تحلیل جرم و فنر – ارتعاشات طولی ☑️ مباحث ارائه شده: 1. مدل سازی جرم و فنر در آباکوس 2. آشنایی با نحوه حل سیستم های یک درجه و دو درجه آزادی 3. ترکیب سیستم جرم و فنر با میله و بررسی فرکانس ها 4. تعریف چگالی و بررسی تاثیر آن بر فرکانس های طبیعی 5. آشنایی با حل گرهای Lanczos و Subspace در بدست آوردن مد شیپ ها و فرکانس های طبیعی

 • بررسی فرکانس های طبیعی و مود شیپ ها در یک ورق

  11 بازدید

  ☑️ توضیحات: در این مسئله یک ورق به صورت سه بعدی با بکارگیری المان پوسته (Shell) در نرم افزار آباکوس مدل شده و بر روی آن تحلیل فرکانسی صورت گرفته است. در این تحلیل ابتدا فرکانس های طبیعی برای ۱۰ مد اول بدست آمده است. سپس با تغییر Step از فرکانسی به Steady State Dynamics, Direct و اعمال بار متمرکز در انتهای ورق به بررسی ار

 • آموزش نرم افزار Franc 2d - جلسه سوم

  9 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: بررسی رشد ترک در صفحه با سوراخ دایروی ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی طراحی دوبعدی نمونه در نرم افزار کاسکا 2. آشنایی با نحوه مش بندی 3. آشنایی با تعریف بار گسترده در دو طرف نمونه 4. آشنایی با تعریف ترک دوبعدی 5. بررسی توزیع تنش اطراف ترک 6. محاسبه ضرایب شدت تنش

 • آموزش پیشرفته کتیا - جلسه چهارم

  56 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: آشنایی با متحرک سازی اجسام سه بعدی ☑️ مباحث ارائه شده: 1. تکمیل نوار ابزار DMU Kinematics 2. متحرک سازی یک سیستم دو درجه آزادی با 11 لینک مجزا

 • آموزش پیشرفته آباکوس - جلسه چهارم: مکانیک شکست

  19 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: محاسبه ضریب شدت تنش K1 و K2 در بارگذاری ترکیبی (Mixed Mode) ☑️ مباحث ارائه شده: 1. ویرایش مدل جلسه دوم و تعریف ترک زاویه دار 2. مدل سازی مسئله به دو صورت تنش صفحه ای (Plane Stress) و کرنش صفحه ای (Plane Strain) 3. آشنایی با روابط تئوری در حالت بارگذاری ترکیبی (Mixed Mode) 4. محاسبه ضرایب شدت تنش K1 و K2 با استفاده از روابط تئوری و به کمک آباک

 • آموزش مقدماتی کتیا - جلسه پنجم

  53 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: آشنایی با طراحی دوبعدی و سه بعدی اجسام ☑️ مباحث ارائه شده: 1. تکمیل دستورات نوار ابزار Profile 2. تکمیل دستورات نوار ابزار Constraint 3. تکمیل دستورات نوار ابزار Dress-Up Features 4. انجام سه تمرین مهم با استفاده از دستورات این جلسه

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه پنجم

  54 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: تحلیل مسئله با تنش برشی ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با مدل سازی مسائل کرنش صفحه ای (Plane Strain) 2. آشنایی با المان کرنش صفحه ای (CPE4R) 3. نحوه پارتیشن زنی بر روی یک لبه (Partition Edge) 4. نحوه استفاده از شرط تقارن (Symmetry) 5. توضیح در خصوص نمو (Increment) در حل مسائل غیرخطی 6. آشنایی با ماژول Interaction و نحوه کوپل کردن ن

 • آموزش نرم افزار Franc 2d - جلسه دوم

  16 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: بررسی رشد ترک در نمونه خمش سه نقطه ای ☑️ مباحث ارائه شده: 1. طراحی دوبعدی نمونه خمش سه نقطه ای به کمک نرم افزار Casca 2. آشنایی با نحوه مش بندی 3. آشنایی با تعریف بار متمرکز در بالای نمونه 4. آشنایی با تعریف ترک دوبعدی 5. بررسی توزیع تنش اطراف ترک 6. محاسبه ضرایب شدت تنش

 • آموزش پیشرفته کتیا - جلسه سوم

  88 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: آشنایی با متحرک سازی اجسام سه بعدی ☑️ مباحث ارائه شده: 1. تکمیل نوار ابزار DMU Kinematics 2. آشنایی با نوار ابزار Knowledge جهت ایجاد یک رابطه 3. انجام یک تمرین کاربردی

 • آموزش پیشرفته آباکوس - جلسه سوم: مکانیک شکست

  22 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: محاسبه ضریب شدت تنش K2، میدان تنش و میدان تغییرمکان در مد دوم بارگذاری ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با روابط وسترگارد برای مواد الاستیک خطی 2. ویرایش مدل جلسه دوم جهت تعریف تنش برشی 3. آشنایی با نحوه تعریف بار برشی 4. محاسبه ضریب شدت تنش با استفاده از روابط تئوری و به کمک آباکوس 5. نحوه مشاهده کانتور تنش و مقایسه با عکس های فتوالاستیک

 • آموزش مقدماتی کتیا - جلسه چهارم

  85 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: آشنایی با طراحی دوبعدی و سه بعدی اجسام ☑️ مباحث ارائه شده: 1. تکمیل دستورات نوار ابزار Profile 2. تکمیل دستورات نوار ابزار Constraint 3. تکمیل دستورات نوار ابزار Sketch Based Feature 4. انجام چهار تمرین مهم با استفاده از دستورات این جلسه

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه چهارم

  55 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: بررسی کرنش های جانبی یک میله سه بعدی تحت فشار هیدرواستاتیک ☑️ مباحث ارائه شده: 1. مدل سازی سه بعدی یک استوانه به سه روش Extrusion، Sweep و Revolution 2. آشنایی با ایجاد پارتیشن بر روی هندسه 3. تعریف بار هیدرواستاتیک در اطراف استوانه 4. آشنایی با روش های مختلف مش بندی مدل های استوانه ای و توضیح تفاوت بین الگوریتم Medial Axis و Advance Fronting

 • آموزش نرم افزار Franc 2d - جلسه اول

  27 بازدید

  عنوان: تحلیل ترک در مخزن تحت فشار مباحث ارائه شده: 1. بررسی رشد ترک 2. بررسی توزیع تنش اطراف ترک 3. طراحی مخزن دوبعدی تحت فشار داخلی

 • آموزش پیشرفته کتیا - جلسه دوم

  148 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: آشنایی با متحرک سازی اجسام سه بعدی ☑️ مباحث ارائه شده: 1. انجام دو تمرین متنوع جهت مرور مطالب گفته شده 2. آشنایی با اتصال Screw

 • آموزش پیشرفته کتیا - جلسه اول

  183 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: آشنایی با متحرک سازی اجسام سه بعدی ☑️ مباحث ارائه شده: 1. مروری بر محیط های Part و Assembly 2. آشنایی با نوار ابزار DMU Kinematics 3. آشنایی با نوار ابزار DMU Generic Animation 4. انجام یک تمرین مهم با استفاده از دستورات این جلسه

 • آموزش مقدماتی کتیا - جلسه سوم

  194 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: آشنایی با طراحی دوبعدی و سه بعدی اجسام ☑️ مباحث ارائه شده: 1. تکمیل دستورات نوار ابزار Profile 2. تکمیل دستورات نوار ابزار Operation 3. تکمیل دستورات نوار ابزار Sketch Tools 4. انجام چهار تمرین مهم با استفاده از دستورات این جلسه

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه سوم: بررسی کرنش های جانبی

  57 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: تحلیل تنش در ورق با شرایط تنش صفحه ای ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با تحلیل مسائل تنش صفحه ای به دو صورت دوبعدی، سه بعدی و مقایسه آن با حالت پوسته 2. محاسبه تنش ها، ناورداهای تنش، کرنش ها و تغییرمکان ها 3. آشنایی با جدول واحدها در آباکوس 4. آشنایی با نحوه تعریف بار گسترده برای پوسته ها 5. آشنایی با المان های دوبعدی، سه بعدی و پوسته ای

 • آموزش پیشرفته آباکوس - جلسه دوم: مکانیک شکست

  49 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: محاسبه ضریب شدت تنش K1 برای مواد الاستیک خطی ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با روابط وسترگارد برای مواد الاستیک خطی 2. آشنایی با نحوه مدل سازی ترک خطی در آباکوس 3. آشنایی با نحوه ایجاد مش مناسب در آباکوس 4. محاسبه ضریب شدت تنش با استفاده از روابط تئوری و به کمک آباکوس 5. آشنایی با نحوه تعریف Singularity و المان های Singular در آباکوس

 • آموزش مقدماتی کتیا - جلسه دوم

  274 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: آشنایی با طراحی دوبعدی و سه بعدی اجسام ☑️ مباحث ارائه شده: 1. تکمیل دستورات نوار ابزار Profile 2. آشنایی با نوار ابزار Operation 3. آشنایی با نوار ابزار Constraint برای تعریف قید 4. نحوه ایجاد حجم و سوراخ در محیط Part Design 5. انجام سه تمرین مهم با استفاده از دستورات این جلسه

 • آموزش پیشرفته آباکوس - جلسه اول: مکانیک شکست

  44 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: بررسی توزیع تنش در ورق با سوراخ بیضوی و دایروی ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با روابط تئوری مکانیک شکست از جمله معادله Inglis 2. آشنایی با نحوه مدل سازی ترک بیضوی در آباکوس و نحوه تغییر دادن ابعاد آن 3. آشنایی با نحوه تعریف خروجی ها در یک Set مشخص 4. مقایسه ماکزیمم تنش از روابط تئوری با نتایج نرم افزار 5. بحث در خصوص نتایج

 • آموزش مقدماتی کتیا - جلسه اول

  331 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: آشنایی با طراحی دوبعدی و سه بعدی اجسام ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی کلی با محیط نرم افزار 2. آشنایی با نوار ابزار Sketch tools در محیط دوبعدی 3. آشنایی با نوار ابزار Sketcher جهت ورود به محیط دوبعدی 4. آشنایی با نوار ابزار Workbenches 5. آشنایی با نوار ابزار Profile جهت انجام ترسیمات دوبعدی 6. آشنایی با نوار ابزار View

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه دوم: تحلیل خرپای دوبعدی

  76 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: تحلیل خرپای دوبعدی ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با نحوه مدل سازی خرپای دوبعدی 2. بررسی تفاوت بین Dependent و Independent در ماژول اسمبلی 3. تعریف شرط مرزی پین 4. آشنایی با المان خرپای دوبعدی (T2D2) 5. شماره گذاری گره ها و المان ها 6. مشاهده تنش ها و نیروها در هر عضو

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه اول: تحلیل تنش

  102 بازدید

  عنوان فیلم آموزشی: تحلیل تنش در نمونه تحت کشش مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با محیط نرم افزار 2. آشنایی با مدل سازی دوبعدی و سه بعدی 3. ایجاد پارتیشن در مدل سه بعدی 4. آشنایی با نحوه مشاهده تنش ها و تغییر مکان ها 5. تعریف بار متمرکز و بار گسترده 6. آشنایی با المان خرپا و المان های دوبعدی و سه بعدی