در حال بارگذاری
 • 41
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 41.3هزار
  بازدید

گروه آموزشی فتحی

آموزش تخصصی نرم افزارهای مهندسی و دروس دانشگاهی >> آموزش نرم افزار آباکوس >> آموزش نرم افزار کتیا >> آموزش نرم افزار franc2d

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

آموزش تخصصی نرم افزارهای مهندسی و دروس دانشگاهی >> آموزش نرم افزار آباکوس >> آموزش نرم افزار کتیا >> آموزش نرم افزار franc2d

 • 41
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 41.3هزار
  بازدید
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • فایل نوزدهم: تحلیل خمش یک ورق دایروی در آباکوس

  19 بازدید

  در این مسئله یک ورق دایروی از جنس آلومینیوم با شرایط تکیه گاهی ساده (Simply Support) در نرم افزار آباکوس مدل شده است. در بالای ورق یک فشار یکنواخت وارد شده است. هدف محاسبه تنش و تغییرمکان در داخل ورق می باشد.

 • فایل هجدهم: تحلیل تنش در یک ورق با حفره دایروی

  11 بازدید

  در این مسئله با استفاده از نرم افزار آباکوس یک ورق با سوراخ مرکزی در شرایط تنش صفحه ای مدل شده است. ورق از یک طرف مقید و از طرف دیگر تحت نیروی گسترده قرار گرفته است. به دلیل تقارن یک چهارم مدل داخل نرم افزار ترسیم شده است.

 • فایل هفدهم: تحلیل استاتیکی خرپای دوبعدی

  18 بازدید

  در این مسئله با نحوه مدل سازی یک خرپای دوبعدی با سه عضو و یک نیروی متمرکز آشنا خواهید شد. خرپا با المان Truss مدل شده و در انتهای مدل سازی نیروهای عکس العمل در تکیه گاه ها و تنش ها در المان ها بدست آمده اند.

 • فایل شانزدهم: تحلیل کمانش یک لوله از جنس فولاد با خواص پلاستیک

  14 بازدید

  در این مسئله یک لوله جدار نازک با ضخامت 5 میلیمتر از جنس فولاد مدل سازی شده و مدهای کمانشی آن بدست آمده و در ادامه تنش بحرانی در آن بدست آمده است. سپس مدل سازی را تغییر داده و با استفاده از تحلیل Statics,Riks منحنی نیرو – تغییرمکان ترسیم شده است.

 • فایل پانزدهم: تحلیل تنش در یک صفحه آلومینیومی با بار استاتیکی

  26 بازدید

  در این مسئله یک ورق L شکل با سوراخ دایروی تحت بار گسترده کششی قرار گرفته است. ورق با المان تنش صفحه ای در آباکوس مدل شده است و برای تعریف بار در قسمت پایینی آن از پارتیشن بندی روی لبه استفاده شده است. در انتها تغییرمکان گره ای و تنش ها در داخل ورق بدست آمده اند.

 • فایل چهاردهم: تحلیل ارتعاشی قاب یک میز از جنس استیل

  9 بازدید

  در مسئله حاضر یک قاب فلزی با مدول یانگ 210 گیگاپاسکال، ضریب پواسون 0.25 و چگالی 7800 کیلوگرم بر مترمکعب مدل سازی شده است. بر روی قاب تحلیل فرکانسی صورت گرفته و در نهایت 10 فرکانس طبیعی و شکل مد اول استخراج شده است.

 • فایل سیزدهم: تحلیل خرپای دوبعدی با بار متمرکز (2D Truss Analysis)

  25 بازدید

  در این مسئله یک خرپای دوبعدی با دو عضو افقی و مایل تحت بار متمرکز 1000 نیوتن در نرم افزار آباکوس مدل شده است. سطح مقطع در هر عضو متغیر می باشد. هدف از تحلیل این مسئله محاسبه تغییرمکان گره ای و نیروی عکس العمل در تکیه گاه ها می باشد.

 • فایل دوازدهم: تحلیل تیر یک سرگیردار با شرایط نامعین استاتیکی تحت بار گسترده

  17 بازدید

  در این مسئله یک تیر نامعین تحت بار گسترده 10 پوند بر اینچ با المان Beam در آباکوس مدل شده است. سطح مقطع تیر I شکل می باشد که در تعریف مقطع به صورت Generalized مدل شده است. هدف محاسبه خیز تیر و ترسیم منحنی خیز در راستای طولی تیر می باشد.

 • فایل دهم: بررسی تغییر شکل بزرگ در تیر تحت خمش

  55 بازدید

  در این مسئله یک ورق تحت بار متمرکز زیاد در انتهای آزاد خود قرار گرفته است که منجر به تغییر شکل بزرگ در ورق شده است. هدف محاسبه نیرو ها و تغییرمکان ها در انتهای آزاد ورق می باشد.

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه بیست و هفتم

  34 بازدید

  آشنایی با مدل سازی سه بعدی و تقارن محوری مخروط آشنایی با حل تئوری تغییر شکل یک جسم تحت اثر وزن خودش نحوه تعریف شتاب گرانش در آباکوس نحوه تعریف مسیر در راستای یک خط و یک انحنا مقایسه نتایج آباکوس با حل تئوری در نرم افزار اکسل آشنایی با نحوه استفاده از شرط مرزی تقارنی در مدل سازی سه بعدی

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه بیست و ششم

  26 بازدید

  آشنایی با نحوه محاسبات بار بحرانی در ستون ها بررسی اثر شرایط مرزی در مقدار بار بحرانی محاسبه نیرو و تنش بحرانی ستون ها در حالت استاتیکی ترسیم منحنی نیرو – تغییر مکان، منحنی انرژی داخلی و منحنی کار نیروهای خارجی در آباکوس آشنایی با انتگرال گیری عددی در آباکوس و اکسل و بدست آوردن منحنی های انرژی بحث در خصوص نتایج و مقایسه با روابط تئوری

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه بیست و پنجم

  32 بازدید

  آشنایی با نحوه تحلیل مخازن جدار نازک کروی و استوانه ای بررسی تنش های حلقوی و طولی در استوانه جدار نازک آشنایی با مدل سازی مخزن به روش تقارن محوری آشنایی با نحوه تعریف دستگاه مختصات جدید آشنایی با نحوه گرفتن خروجی ها روی یک صفحه مایل بحث در خصوص نتایج و مقایسه با روابط تئوری

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه بیست و چهارم

  25 بازدید

  آشنایی با حل تئوری مسئله آشنایی با نحوه مشاهده نیرو برشی و ممان خمشی در مقاطع آشنایی با نحوه بدست آوردن خیز تیر در آباکوس و با استفاده از روابط آشنایی با نحوه ایجاد Path و ترسیم منحنی بر روی مسیر ایجاد شده آشنایی با نحوه تعریف بار سینوسی بحث در خصوص نتایج و مقایسه با روابط تئوری

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه بیست و سوم

  19 بازدید

  آشنایی با حل تئوری مسئله آشنایی با نحوه مشاهده نیرو برشی و ممان خمشی در مقاطع آشنایی با المان های Beam جهت تحلیل تیر ها آشنایی با نحوه ایجاد Path و ترسیم منحنی بر روی مسیر ایجاد شده آشنایی با نحوه تعریف بار متمرکز، بار گسترده و ممان خمشی بحث در خصوص نتایج و مقایسه با روابط تئوری

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه بیست و دوم

  19 بازدید

  آشنایی با حل تئوری مسئله آشنایی با مدل سازی سه بعدی مسئله آشنایی با نحوه تعریف ممان خمشی آشنایی با تعریف Reference Point و نحوه کوپل کردن آن به سطح بحث در خصوص نتایج و مقایسه با روابط تئوری

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه بیست و یکم

  70 بازدید

  آشنایی با حل تئوری مسئله آشنایی با مدل سازی سه بعدی مسئله آشنایی با نحوه تعریف ممان پیچشی نحوه کپی کردن خصوصیات از یک مدل به مدلی دیگر بحث در خصوص نتایج و مقایسه با روابط تئوری

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه بیستم

  32 بازدید

  آشنایی با حل تئوری مسئله آشنایی با دستورهای دوران و جابجایی در محیط اسمبلی آشنایی با نحوه ایجاد اتصال Tie بین دو پارت مجزا آشنایی با تعریف Reference Point و نحوه کوپل کردن آن به سطح بررسی اثر مش با استفاده از آنالیز حساسیت به مش بحث در خصوص نتایج و مقایسه با روابط تئوری

 • آموزش مقدماتی کتیا - جلسه پانزدهم

  62 بازدید

  آشنایی با نوار ابزار Annotation آشنایی با نوار ابزار Dress-Up

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه نوزدهم

  73 بازدید

  تحلیل تنش در گرافیت / اپوکسی در حالت تنش صفحه ای آشنایی با تعریف ماده Lamina در آباکوس آشنایی با نحوه بدست آوردن ماتریس نرمی، سختی، کرنش ها و تنش های اصلی و محلی و تنش و کرنش برشی آشنایی با روش انتگرال گیری کاهشی (Reduced Integration) و تفاوت آن با انتگرال گیری کامل (Full Integration) آشنایی با نحوه تعریف بار برشی بحث در خصوص نتایج و مقایسه با روابط تئوری

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه هجدهم

  34 بازدید

  تحلیل تنش در گرافیت / اپوکسی در حالت تنش صفحه ای آشنایی با تعریف ماده Lamina در آباکوس آشنایی با نحوه بدست آوردن ماتریس نرمی و سختی نحوه تعریف خواص یک ماده ارتوتروپیک آشنایی با نحوه تعریف بار برشی بحث در خصوص نتایج و مقایسه با روابط تئوری

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه هفدهم

  88 بازدید

  مدل سازی سه بعدی کامپوزیت آشنایی با رفتار مواد مختلف (آیزوتروپیک، منوکلینیک و ارتوتروپیک) آشنایی با تعریف خواص کامپوزیت در آباکوس آشنایی با المان های خطی و مرتبه دو بیان تفاوت بین روش انتگرال گیری کاهشی و کامل بحث در خصوص نتایج و مقایسه با روابط تئوری

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه شانزدهم

  54 بازدید

  مدل سازی سه بعدی دو میله استوانه ای تحت بار حرارتی آشنایی با نحوه تعریف تماس بین دو میله آشنایی با دستورهای محیط اسمبلی جهت دوران و جابجایی پارت ها آشنایی با نحوه کوپل کردن یک نقطه به سطح نحوه اعمال بار حرارتی حل تئوری مسئله و مقایسه نتایج با حل نرم افزاری نحوه استخراج نتایج و گرفتن منحنی فشار تماسی آشنایی با دستور Probe Value جهت مشاهده نتایج در یک گره خاص

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه پانزدهم

  61 بازدید

  مدل سازی سه بعدی دو میله استوانه ای تحت بار حرارتی آشنایی با نحوه تعریف تماس بین دو میله آشنایی با دستورهای محیط اسمبلی جهت دوران و جابجایی پارت ها آشنایی با نحوه کوپل کردن یک نقطه به سطح نحوه اعمال بار حرارتی حل تئوری مسئله و مقایسه نتایج با حل نرم افزاری نحوه استخراج نتایج و گرفتن منحنی فشار تماسی آشنایی با دستور Probe Value جهت مشاهده نتایج در یک گره خاص

 • آموزش مقدماتی کتیا - جلسه چهاردهم

  159 بازدید

  تکمیل دستورات Views آشنایی با نوار ابزار Dimension Generation

 • آموزش مقدماتی کتیا - جلسه سیزدهم

  51 بازدید

  آشنایی و شروع کار با محیط نقشه کشی کتیا آشنایی با نوار ابزار Views آشنایی با نوار ابزار Drawing آشنایی با نوار ابزار Dimensioning

 • آموزش مقدماتی کتیا - جلسه دوازدهم

  82 بازدید

  مونتاژ جک بالابر خودرو مونتاژ مکانیزم دو درجه آزادی

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه چهاردهم

  82 بازدید

  محاسبه تغییر شکل پلاستیک دو میله تحت دما آشنایی با تعریف خواص مکانیکی، پلاستیک و حرارتی نحوه تعریف یک حل حرارتی نحوه اعمال بار حرارتی و دمای اولیه تعریف increment در ماژول Step و تاثیر آن در نتایج آشنایی با المان T2D2T نحوه ترسیم دو منحنی برحسب یکدیگر ترسیم منحنی انرژی به روش انتگرال گیری عددی در اکسل

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه سیزدهم

  130 بازدید

  بررسی انتقال حرارت دو میله با جنس ها مختلف آشنایی با روابط تئوری حل مسئله آشنایی با تعریف خواص مکانیکی و حرارتی نحوه تعریف یک حل حرارتی نحوه اعمال بار حرارتی و دمای اولیه تعیین خروجی های حرارتی مسئله آشنایی با المان T2D2T بررسی اثر مش بر نتایج حاصله

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه دوازدهم

  40 بازدید

  تحلیل تنش و بررسی تمرکز تنش در نمونه تحت کشش آشنایی با نرم افزار Engauge جهت داده برداری از یک نمودار آشنایی با روش های پارتیشن بندی مدل های دوبعدی و سه بعدی آشنایی با نحوه تعریف Set برای بخشی از نمونه و مشاهده نتایج در set مدل سازی دوبعدی و سه بعدی مسئله

 • آموزش مقدماتی کتیا - جلسه یازدهم

  415 بازدید

  مباحث ارائه شده: 1. مونتاژ مکانیزم یک درجه آزادی با شش پارت مجزا 2. مونتاژ مکانیزم یک درجه آزادی با پنج پارت مجزا 3. آشنایی با نحوه تکثیر یک پارت در محیط اسمبلی

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه یازدهم

  361 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: تحلیل خمش متقارن ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با مدل سازی تیر با مقطع صلیبی شکل 2. تعریف ممان خمشی به کمک کوپل کردن یک نقطه به سطح 3. کپی کردن یک پارامتر مشخص از یک مدل به مدلی دیگر 4. آشنایی با پارتیشن بندی مدل سه بعدی 5. بررسی دقت نتایج با استفاده از آنالیز حساسیت به مش 6. نحوه مشاهده نتایج در قسمت خاصی از مدل با تعریف set