در حال بارگذاری
 • 55
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 49.3هزار
  بازدید

گروه آموزشی فتحی

آموزش تخصصی نرم افزارهای مهندسی و دروس دانشگاهی >> آموزش نرم افزار آباکوس >> آموزش نرم افزار کتیا >> آموزش نرم افزار franc2d

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

آموزش تخصصی نرم افزارهای مهندسی و دروس دانشگاهی >> آموزش نرم افزار آباکوس >> آموزش نرم افزار کتیا >> آموزش نرم افزار franc2d

 • 55
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 49.3هزار
  بازدید
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • آموزش مقدماتی متلب - جلسه سوم

  25 بازدید

  انجام تمرین جلسه دوم آشنایی با توابع اولیه در متلب آشنایی با m-file نحوه نمایش و ذخیره سازی اعداد آشنایی با انواع آرایه ها در متلب

 • فایل بیست و هشتم: مدل سازی تیر دوبعدی تحت بار گسترده

  49 بازدید

  در شکل نشان داده شده یک تیر با سطح مقطع مستطیلی به طول 21 متر از چهار ناحیه مقید شده است. در بالای تیر یک بار گسترده 7000 پاسکالی به صورت یکنواخت به سمت پایین اعمال شده است. هدف بدست آوردن نیروهای عکس العمل، تغییر مکان گره ای و زاویه دوران در نقاط مختلف تیر می باشد.

 • آموزش مقدماتی متلب - جلسه دوم

  83 بازدید

  انجام تمرین و مروری بر نکات ارائه شده در جلسه اول آشنایی با اپراتور ها در متلب آشنایی با انواع داده ها در متلب عملیات جبری بر روی ماتریس ها آشنایی با ماتریس های اولیه

 • آموزش مقدماتی متلب - جلسه اول

  321 بازدید

  آشنایی با محیط متلب آشنایی با پنجره ها و نحوه جابجایی آن ها در متلب آشنایی با تعریف متغیر آشنایی با آرایه های عددی آشنایی با تعریف بردار و ماتریس انجام عملیات بر روی ماتریس ها و بردار تمرین ماتریس

 • فایل بیست و هفتم: مدل سازی قاب فلزی در آباکوس

  88 بازدید

  در این مسئله قاب نشان داده شده در شکل مقابل با استفاده از نرم افزار آباکوس مدل شده است. قاب از میله های فلزی با سطح مقطع های مختلف تشکیل شده است. هدف از این مدل سازی محاسبه تغییرمکان های گره ای، نیرو در المان ها و عکس العمل تکیه گاهی می باشد.

 • فایل بیست و ششم: تحلیل تنش در یک میله تحت کشش با خواص مختلف در آباکوس

  62 بازدید

  در این مسئله شبیه سازی سه میله با ابعاد و خواص مختلف که از یک طرف تحت بار محوری P قرار گرفته اند در نرم افزار آباکوس صورت پذیرفته است. ابتدا حل تئوری مسئله به روش مقاومت مصالح و اجزاء محدود صورت گرفته و در نهایت نتایج نرم افزاری با حل تئوری مقایسه شده است. هدف از این مدل سازی بررسی تنش در هر عضو می باشد.

 • فایل بیست و پنجم: آنالیز مودال تیر متصل به تعدادی فنر در آباکوس

  20 بازدید

  در این فایل آموزشی یک تیر فولادی با مقطع I شکل که از پایین به 10 فنر و از بالا به یک جرم و فنر متصل می باشد در نرم افزار آباکوس مدل سازی شده است. هدف از این مدل سازی بررسی فرکانس های طبیعی و مشاهده 10 شکل مد اول تیر می باشد.

 • فایل بیست و چهارم: مدل سازی مخزن آب و بررسی نیروهای وارد بر آن در آباکوس

  70 بازدید

  در این شکل یک مخزن با دوسر مخروطی در نرم افزار آباکوس مدل شده است و مخزن تحت تاثیر سه نیروی برف، گرانش زمین و فشار باد از جانب قرار گرفته است. هدف بررسی توزیع تنش و تغییرمکان در نقاط مختلف مخزن می باشد.

 • فایل بیست و سوم: مدل سازی مخزن نفت و بررسی نیروهای وارده بر جداره آن

  48 بازدید

  در این مسئله یک مخزن نفت با ابعاد مشخص به صورت سه بعدی در نرم افزار آباکوس مدل شده است. سیال داخل مخزن علاوه بر کف مخزن به جداره های آن نیرو وارد می کند که این نیرو در راستای طولی مخزن متغیر می باشد که می بایست رابطه ای برای تعریف بار متغیر تعریف شود. در انتها توزیع تنش و تغییرمکان اطراف مخزن مورد بررسی قرار گرفته است.

 • فایل بیست و دوم: مدل سازی فنر با بارگذاری نوسانی در آباکوس

  58 بازدید

  در این مسئله یک فنر با استفاده از نرم افزار کتیا مدل سازی شده و در نرم افزار آباکوس وارد شده است. فنر دارای خواص الاستیک و پلاستیک می باشد. یک طرف فنر کاملا مقید و طرف دیگر آن تحت بارگذاری سیکلیک قرار گرفته است. ابتدا فنر به اندازه 5 میلیمتر کشیده شده و بعد تحت بار سینوسی قرار گرفته است. هدف بررسی توزیع تنش در داخل فنر می باشد.

 • فایل بیست و یکم: مدل سازی تیر دوسرگیردار با خواص پلاستیک تحت بار متمرکز

  39 بازدید

  تیر نشان داده شده در این مسئله دارای شرایط مرزی دوسرگیردار بوده و از وسط تحت بار متمرکز P قرار گرفته است. سطح مقطع تیر مستطیلی بوده و جنس ان از فولاد می باشد. در اثر اعمال بار تیر وارد ناحیه پلاستیک می شود. در این مسئله هدف بررسی تنش و تغییر مکان در طول تیر می باشد.

 • فایل بیستم: فرایند نورد یک ورق ضخیم

  43 بازدید

  فرایند نورد یک روش تولید اولیه برای شکل دهی مواد می باشد. در این مسئله می خواهیم یک مسئله نورد شبه استاتیک را به روش آباکوس صریح مدل سازی کنیم. هدف کاهش 0.45 درصدی ضخامت ورق با یک مرحله غلتک کاری است. از Mass Scaling برای کاهش زمان حل استفاده می شود.

 • فایل نوزدهم: تحلیل خمش یک ورق دایروی در آباکوس

  78 بازدید

  در این مسئله یک ورق دایروی از جنس آلومینیوم با شرایط تکیه گاهی ساده (Simply Support) در نرم افزار آباکوس مدل شده است. در بالای ورق یک فشار یکنواخت وارد شده است. هدف محاسبه تنش و تغییرمکان در داخل ورق می باشد.

 • فایل هجدهم: تحلیل تنش در یک ورق با حفره دایروی

  33 بازدید

  در این مسئله با استفاده از نرم افزار آباکوس یک ورق با سوراخ مرکزی در شرایط تنش صفحه ای مدل شده است. ورق از یک طرف مقید و از طرف دیگر تحت نیروی گسترده قرار گرفته است. به دلیل تقارن یک چهارم مدل داخل نرم افزار ترسیم شده است.

 • فایل هفدهم: تحلیل استاتیکی خرپای دوبعدی

  59 بازدید

  در این مسئله با نحوه مدل سازی یک خرپای دوبعدی با سه عضو و یک نیروی متمرکز آشنا خواهید شد. خرپا با المان Truss مدل شده و در انتهای مدل سازی نیروهای عکس العمل در تکیه گاه ها و تنش ها در المان ها بدست آمده اند.

 • فایل شانزدهم: تحلیل کمانش یک لوله از جنس فولاد با خواص پلاستیک

  54 بازدید

  در این مسئله یک لوله جدار نازک با ضخامت 5 میلیمتر از جنس فولاد مدل سازی شده و مدهای کمانشی آن بدست آمده و در ادامه تنش بحرانی در آن بدست آمده است. سپس مدل سازی را تغییر داده و با استفاده از تحلیل Statics,Riks منحنی نیرو – تغییرمکان ترسیم شده است.

 • فایل پانزدهم: تحلیل تنش در یک صفحه آلومینیومی با بار استاتیکی

  60 بازدید

  در این مسئله یک ورق L شکل با سوراخ دایروی تحت بار گسترده کششی قرار گرفته است. ورق با المان تنش صفحه ای در آباکوس مدل شده است و برای تعریف بار در قسمت پایینی آن از پارتیشن بندی روی لبه استفاده شده است. در انتها تغییرمکان گره ای و تنش ها در داخل ورق بدست آمده اند.

 • فایل چهاردهم: تحلیل ارتعاشی قاب یک میز از جنس استیل

  38 بازدید

  در مسئله حاضر یک قاب فلزی با مدول یانگ 210 گیگاپاسکال، ضریب پواسون 0.25 و چگالی 7800 کیلوگرم بر مترمکعب مدل سازی شده است. بر روی قاب تحلیل فرکانسی صورت گرفته و در نهایت 10 فرکانس طبیعی و شکل مد اول استخراج شده است.

 • فایل سیزدهم: تحلیل خرپای دوبعدی با بار متمرکز (2D Truss Analysis)

  64 بازدید

  در این مسئله یک خرپای دوبعدی با دو عضو افقی و مایل تحت بار متمرکز 1000 نیوتن در نرم افزار آباکوس مدل شده است. سطح مقطع در هر عضو متغیر می باشد. هدف از تحلیل این مسئله محاسبه تغییرمکان گره ای و نیروی عکس العمل در تکیه گاه ها می باشد.

 • فایل دوازدهم: تحلیل تیر یک سرگیردار با شرایط نامعین استاتیکی تحت بار گسترده

  51 بازدید

  در این مسئله یک تیر نامعین تحت بار گسترده 10 پوند بر اینچ با المان Beam در آباکوس مدل شده است. سطح مقطع تیر I شکل می باشد که در تعریف مقطع به صورت Generalized مدل شده است. هدف محاسبه خیز تیر و ترسیم منحنی خیز در راستای طولی تیر می باشد.

 • فایل دهم: بررسی تغییر شکل بزرگ در تیر تحت خمش

  107 بازدید

  در این مسئله یک ورق تحت بار متمرکز زیاد در انتهای آزاد خود قرار گرفته است که منجر به تغییر شکل بزرگ در ورق شده است. هدف محاسبه نیرو ها و تغییرمکان ها در انتهای آزاد ورق می باشد.

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه بیست و هفتم

  86 بازدید

  آشنایی با مدل سازی سه بعدی و تقارن محوری مخروط آشنایی با حل تئوری تغییر شکل یک جسم تحت اثر وزن خودش نحوه تعریف شتاب گرانش در آباکوس نحوه تعریف مسیر در راستای یک خط و یک انحنا مقایسه نتایج آباکوس با حل تئوری در نرم افزار اکسل آشنایی با نحوه استفاده از شرط مرزی تقارنی در مدل سازی سه بعدی

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه بیست و ششم

  55 بازدید

  آشنایی با نحوه محاسبات بار بحرانی در ستون ها بررسی اثر شرایط مرزی در مقدار بار بحرانی محاسبه نیرو و تنش بحرانی ستون ها در حالت استاتیکی ترسیم منحنی نیرو – تغییر مکان، منحنی انرژی داخلی و منحنی کار نیروهای خارجی در آباکوس آشنایی با انتگرال گیری عددی در آباکوس و اکسل و بدست آوردن منحنی های انرژی بحث در خصوص نتایج و مقایسه با روابط تئوری

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه بیست و پنجم

  68 بازدید

  آشنایی با نحوه تحلیل مخازن جدار نازک کروی و استوانه ای بررسی تنش های حلقوی و طولی در استوانه جدار نازک آشنایی با مدل سازی مخزن به روش تقارن محوری آشنایی با نحوه تعریف دستگاه مختصات جدید آشنایی با نحوه گرفتن خروجی ها روی یک صفحه مایل بحث در خصوص نتایج و مقایسه با روابط تئوری

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه بیست و چهارم

  42 بازدید

  آشنایی با حل تئوری مسئله آشنایی با نحوه مشاهده نیرو برشی و ممان خمشی در مقاطع آشنایی با نحوه بدست آوردن خیز تیر در آباکوس و با استفاده از روابط آشنایی با نحوه ایجاد Path و ترسیم منحنی بر روی مسیر ایجاد شده آشنایی با نحوه تعریف بار سینوسی بحث در خصوص نتایج و مقایسه با روابط تئوری

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه بیست و سوم

  66 بازدید

  آشنایی با حل تئوری مسئله آشنایی با نحوه مشاهده نیرو برشی و ممان خمشی در مقاطع آشنایی با المان های Beam جهت تحلیل تیر ها آشنایی با نحوه ایجاد Path و ترسیم منحنی بر روی مسیر ایجاد شده آشنایی با نحوه تعریف بار متمرکز، بار گسترده و ممان خمشی بحث در خصوص نتایج و مقایسه با روابط تئوری

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه بیست و دوم

  59 بازدید

  آشنایی با حل تئوری مسئله آشنایی با مدل سازی سه بعدی مسئله آشنایی با نحوه تعریف ممان خمشی آشنایی با تعریف Reference Point و نحوه کوپل کردن آن به سطح بحث در خصوص نتایج و مقایسه با روابط تئوری

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه بیست و یکم

  113 بازدید

  آشنایی با حل تئوری مسئله آشنایی با مدل سازی سه بعدی مسئله آشنایی با نحوه تعریف ممان پیچشی نحوه کپی کردن خصوصیات از یک مدل به مدلی دیگر بحث در خصوص نتایج و مقایسه با روابط تئوری

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه بیستم

  67 بازدید

  آشنایی با حل تئوری مسئله آشنایی با دستورهای دوران و جابجایی در محیط اسمبلی آشنایی با نحوه ایجاد اتصال Tie بین دو پارت مجزا آشنایی با تعریف Reference Point و نحوه کوپل کردن آن به سطح بررسی اثر مش با استفاده از آنالیز حساسیت به مش بحث در خصوص نتایج و مقایسه با روابط تئوری

 • آموزش مقدماتی کتیا - جلسه پانزدهم

  147 بازدید

  آشنایی با نوار ابزار Annotation آشنایی با نوار ابزار Dress-Up

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه نوزدهم

  122 بازدید

  تحلیل تنش در گرافیت / اپوکسی در حالت تنش صفحه ای آشنایی با تعریف ماده Lamina در آباکوس آشنایی با نحوه بدست آوردن ماتریس نرمی، سختی، کرنش ها و تنش های اصلی و محلی و تنش و کرنش برشی آشنایی با روش انتگرال گیری کاهشی (Reduced Integration) و تفاوت آن با انتگرال گیری کامل (Full Integration) آشنایی با نحوه تعریف بار برشی بحث در خصوص نتایج و مقایسه با روابط تئوری