21 دنبال‌ کننده
21.8 هزار بازدید ویدیو
1.4 هزار بازدید 1 سال پیش

در این ویدیو با نحوه مخلوط کردن بنزین و روغن دوزمانه در موتورهای دوزمانه اولیومک آشنا خواهیم شد.

دیگر ویدیوها

190 بازدید 1 سال پیش
225 بازدید 1 سال پیش
255 بازدید 1 سال پیش
82 بازدید 1 سال پیش
283 بازدید 1 سال پیش
179 بازدید 1 سال پیش
78 بازدید 1 سال پیش
110 بازدید 1 سال پیش
417 بازدید 1 سال پیش
166 بازدید 1 سال پیش
163 بازدید 1 سال پیش
175 بازدید 1 سال پیش
146 بازدید 1 سال پیش
48 بازدید 1 سال پیش
768 بازدید 1 سال پیش
1.6 هزار بازدید 1 سال پیش
100 بازدید 1 سال پیش
82 بازدید 1 سال پیش
65 بازدید 1 سال پیش
114 بازدید 1 سال پیش
221 بازدید 1 سال پیش
360 بازدید 1 سال پیش
136 بازدید 1 سال پیش
244 بازدید 1 سال پیش
249 بازدید 1 سال پیش
56 بازدید 1 سال پیش
36 بازدید 1 سال پیش
172 بازدید 1 سال پیش
56 بازدید 1 سال پیش
32 بازدید 1 سال پیش
204 بازدید 1 سال پیش
1.1 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر