8 دنبال‌ کننده
12.5 هزار بازدید ویدیو

آنالیز سولفور در روغن بوسیله طول موج اشعه ایکس

14 بازدید 3 هفته پیش

آنالیز سولفور در روغن بوسیله طول موج اشعه ایکس X-ray fluorescent energy dispersive sulfur analyzer ASE-2

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

Biowest

34 بازدید 10 ماه پیش

HORIBA La 350 Particle Size Analyzer-Part 2

168 بازدید 1 سال پیش

HORIBA LA 350 Particle Size Analyzer-Part 1

325 بازدید 1 سال پیش

?Fetal Bovine Serum -How its produced

75 بازدید 1 سال پیش

Cell Movements Using Holomonitor

95 بازدید 1 سال پیش

HORIBA SPRi OpenPlex

163 بازدید 1 سال پیش

SEM Components

50 بازدید 1 سال پیش

SEM performance

46 بازدید 1 سال پیش

SEM Image Processing

36 بازدید 1 سال پیش

Wound Healing JIMT-1 cells

58 بازدید 1 سال پیش

HoloMonitor Software Demo - Image Capture

65 بازدید 1 سال پیش

HoloMonitor M4 Product Video

71 بازدید 1 سال پیش

HAP1 CTRL vs NAA80 KO2 HoloMonitor M4

96 بازدید 1 سال پیش

Cell Video Recorded By HoloMonitor M4

53 بازدید 1 سال پیش

Cell ٍEngulfment L929 Dying Cell

25 بازدید 1 سال پیش

HoloMonitor M4-Software Demo

221 بازدید 1 سال پیش

TOF MASS

95 بازدید 1 سال پیش

Raman History

87 بازدید 1 سال پیش

X-Ray Sorter

72 بازدید 1 سال پیش

Nano Particel Analyzer -SZ100

83 بازدید 1 سال پیش

XelPlex SPRi- دستگاه SPRi

101 بازدید 2 سال پیش

Microscope Optical Spectrometer

57 بازدید 2 سال پیش

GD Sample Analysis

171 بازدید 3 سال پیش

GD Placing Sample

88 بازدید 3 سال پیش

آنالیزور کربن و سولفور

191 بازدید 3 سال پیش

New Methods in surface analysis

52 بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر