6 دنبال‌ کننده
12.2 هزار بازدید ویدیو

Biowest

آریا فن
32 بازدید ۷ ماه پیش

Cell Movements Using Holomonitor

آریا فن
92 بازدید ۱۰ ماه پیش

HORIBA SPRi OpenPlex

آریا فن
154 بازدید ۱ سال پیش

SEM Components

آریا فن
44 بازدید ۱ سال پیش

SEM performance

آریا فن
44 بازدید ۱ سال پیش

SEM Image Processing

آریا فن
29 بازدید ۱ سال پیش

Wound Healing JIMT-1 cells

آریا فن
58 بازدید ۱ سال پیش

HoloMonitor M4 Product Video

آریا فن
71 بازدید ۱ سال پیش

Cell ٍEngulfment L929 Dying Cell

آریا فن
22 بازدید ۱ سال پیش

HoloMonitor M4-Software Demo

آریا فن
210 بازدید ۱ سال پیش

TOF MASS

آریا فن
94 بازدید ۱ سال پیش

Raman History

آریا فن
87 بازدید ۱ سال پیش

X-Ray Sorter

آریا فن
70 بازدید ۱ سال پیش

Nano Particel Analyzer -SZ100

آریا فن
73 بازدید ۱ سال پیش

XelPlex SPRi- دستگاه SPRi

آریا فن
98 بازدید ۲ سال پیش

Microscope Optical Spectrometer

آریا فن
53 بازدید ۲ سال پیش

GD Sample Analysis

آریا فن
168 بازدید ۲ سال پیش

GD Placing Sample

آریا فن
88 بازدید ۲ سال پیش

New Methods in surface analysis

آریا فن
50 بازدید ۳ سال پیش

CS Analyzer

آریا فن
129 بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر