854 دنبال‌ کننده
1.4 میلیون بازدید ویدیو
6.2 هزار بازدید 3 سال پیش

برای مشاهده ویدیوهای آموزشی تکمیلی به سایت نماتک به نشانی زیر مراجعه فرمایید. www.namatek.com

آخرین ویدیوها

سومین کارگاه پازل اتوماسیون

885 بازدید 4 سال پیش

برای مشاهده ویدیوهای آموزشی تکمیلی به سایت نماتک به نشانی زیر مراجعه فرمایید. www.namatek.com

دیگر ویدیوها

6.2 هزار بازدید 3 سال پیش
883 بازدید 3 سال پیش
933 بازدید 3 سال پیش
1.2 هزار بازدید 3 سال پیش
4 هزار بازدید 4 سال پیش
1 هزار بازدید 4 سال پیش
2.6 هزار بازدید 4 سال پیش
1.9 هزار بازدید 4 سال پیش
2.1 هزار بازدید 4 سال پیش
962 بازدید 4 سال پیش
3.4 هزار بازدید 4 سال پیش
1.3 هزار بازدید 4 سال پیش
7.7 هزار بازدید 4 سال پیش
7.5 هزار بازدید 4 سال پیش
8.9 هزار بازدید 4 سال پیش
3.6 هزار بازدید 4 سال پیش
4.9 هزار بازدید 4 سال پیش
2.7 هزار بازدید 4 سال پیش
857 بازدید 4 سال پیش
1.1 هزار بازدید 4 سال پیش
6.3 هزار بازدید 4 سال پیش
3.2 هزار بازدید 4 سال پیش
3.3 هزار بازدید 4 سال پیش
6.5 هزار بازدید 4 سال پیش
2.7 هزار بازدید 4 سال پیش
583 بازدید 4 سال پیش
15.9 هزار بازدید 4 سال پیش
292 بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر