878 دنبال‌ کننده
1.4 میلیون بازدید ویدیو
6.3 هزار بازدید 3 سال پیش

برای مشاهده ویدیوهای آموزشی تکمیلی به سایت نماتک به نشانی زیر مراجعه فرمایید. www.namatek.com

آخرین ویدیوها

سومین کارگاه پازل اتوماسیون

886 بازدید 4 سال پیش

برای مشاهده ویدیوهای آموزشی تکمیلی به سایت نماتک به نشانی زیر مراجعه فرمایید. www.namatek.com

دیگر ویدیوها

6.3 هزار بازدید 3 سال پیش
886 بازدید 3 سال پیش
939 بازدید 3 سال پیش
1.2 هزار بازدید 3 سال پیش
4.1 هزار بازدید 4 سال پیش
1 هزار بازدید 4 سال پیش
2.6 هزار بازدید 4 سال پیش
2 هزار بازدید 4 سال پیش
2.1 هزار بازدید 4 سال پیش
969 بازدید 4 سال پیش
3.4 هزار بازدید 4 سال پیش
1.3 هزار بازدید 4 سال پیش
7.9 هزار بازدید 4 سال پیش
7.6 هزار بازدید 4 سال پیش
9 هزار بازدید 4 سال پیش
3.7 هزار بازدید 4 سال پیش
4.9 هزار بازدید 4 سال پیش
2.7 هزار بازدید 4 سال پیش
864 بازدید 4 سال پیش
1.1 هزار بازدید 4 سال پیش
6.5 هزار بازدید 4 سال پیش
3.2 هزار بازدید 4 سال پیش
3.3 هزار بازدید 4 سال پیش
6.6 هزار بازدید 4 سال پیش
2.8 هزار بازدید 4 سال پیش
602 بازدید 4 سال پیش
16.3 هزار بازدید 4 سال پیش
296 بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر