5 دنبال‌ کننده
650 بازدید ویدیو

دسته بندی انسان در قرآن

38 بازدید 3 ماه پیش

خداوند در قرآن مردم را به دسته تقسیم می کند. ملحدان مشرکان مومنان . بر اساس اعتقاد به ️خالقیت ️ و ️ربوبیت️.