13 دنبال‌ کننده
60.8 هزار بازدید ویدیو

منشا حیات

661 بازدید 4 سال پیش

دیگر ویدیوها

منشا حیات

661 بازدید 4 سال پیش

ژنتیک بخش 2

212 بازدید 4 سال پیش

ژنتیک بخش 1

180 بازدید 5 سال پیش

RNA

159 بازدید 5 سال پیش

DNA

227 بازدید 5 سال پیش

تقسیم سلولی

1 هزار بازدید 5 سال پیش

انرژی سلولی بخش دوم

77 بازدید 5 سال پیش

انرژی سلولی بخش اول

103 بازدید 5 سال پیش

حمل و نقل های سلولی

184 بازدید 5 سال پیش

سلول: بخش ها و ویژگی ها

106 بازدید 5 سال پیش

روش علمی

390 بازدید 5 سال پیش

Velella

124 بازدید 5 سال پیش

لارو ها (زئوپلانکتون )

436 بازدید 5 سال پیش

مورفولوژی کرم Annelid

240 بازدید 5 سال پیش

توتیای خوراکی

155 بازدید 6 سال پیش

تغذیه اسکوئید

485 بازدید 6 سال پیش

نمای کلی اسکوئید

246 بازدید 6 سال پیش

لیمو دریایی

885 بازدید 6 سال پیش

تغذیه ی خرچنگ از عروس دریایی

1.1 هزار بازدید 6 سال پیش

تخم های عروس دریایی

619 بازدید 6 سال پیش

خرچنگ نعل اسبی (2)

1 هزار بازدید 6 سال پیش

نمای کلی از خرچنگ نعل اسبی

1.4 هزار بازدید 6 سال پیش

نگاه کوسه سفید (کوسه سفید بزرگ)

1.5 هزار بازدید 6 سال پیش

کشتی چسب

1.2 هزار بازدید 6 سال پیش

ناتیلوس

118 بازدید 6 سال پیش

خرچنگ نعل اسبی (1)

2.8 هزار بازدید 6 سال پیش

اسب دریایی

719 بازدید 6 سال پیش

Neon Killers (شانه داران)

429 بازدید 6 سال پیش

استتار کردن اختاپوس

770 بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر