13 دنبال‌ کننده
60.5 هزار بازدید ویدیو

منشا حیات

660 بازدید 4 سال پیش

ژنتیک بخش 2

212 بازدید 4 سال پیش

ژنتیک بخش 1

180 بازدید 4 سال پیش

RNA

156 بازدید 4 سال پیش

DNA

227 بازدید 4 سال پیش

تقسیم سلولی

1 هزار بازدید 4 سال پیش

انرژی سلولی بخش دوم

77 بازدید 4 سال پیش

انرژی سلولی بخش اول

103 بازدید 4 سال پیش

حمل و نقل های سلولی

183 بازدید 4 سال پیش

سلول: بخش ها و ویژگی ها

106 بازدید 4 سال پیش

روش علمی

335 بازدید 4 سال پیش

Velella

124 بازدید 5 سال پیش

لارو ها (زئوپلانکتون )

434 بازدید 5 سال پیش

مورفولوژی کرم Annelid

239 بازدید 5 سال پیش

توتیای خوراکی

150 بازدید 5 سال پیش

تغذیه اسکوئید

484 بازدید 5 سال پیش

نمای کلی اسکوئید

244 بازدید 5 سال پیش

لیمو دریایی

885 بازدید 6 سال پیش

تغذیه ی خرچنگ از عروس دریایی

1.1 هزار بازدید 6 سال پیش

تخم های عروس دریایی

615 بازدید 6 سال پیش

خرچنگ نعل اسبی (2)

1 هزار بازدید 6 سال پیش

نمای کلی از خرچنگ نعل اسبی

1.4 هزار بازدید 6 سال پیش

نگاه کوسه سفید (کوسه سفید بزرگ)

1.5 هزار بازدید 6 سال پیش

کشتی چسب

1.2 هزار بازدید 6 سال پیش

ناتیلوس

116 بازدید 6 سال پیش

خرچنگ نعل اسبی (1)

2.8 هزار بازدید 6 سال پیش

اسب دریایی

718 بازدید 6 سال پیش

Neon Killers (شانه داران)

425 بازدید 6 سال پیش

استتار کردن اختاپوس

768 بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر