205 دنبال‌ کننده
299.7 هزار بازدید ویدیو
6 بازدید 1 روز پیش

جناب حسن آسایش از موسسه یوگا آسایش موضوع صحبت: یوگای 8 مرحله ای گفتگوی لایو آقای حسن آسایش مربی و معرف علم یوگا @yoga_asayesh موضوعات: -مرحله اول: یاما قوانین جهان هستی -مرحله دوم: نیاما قوانین فردی -مرحله سوم: آسانا تمرینهای بدنی -مرحله چهارم: پرانایاما تمرینهای تنفسی -مرحله پنجم: پراتیاهارا -مرحله ششم: مدیتیشن -مرحله هفتم: مراقبه -مرحله هشتم: مکاشفه -انواع مدیتیشن و یوگا؟ -پرانایاما چیست و شیوه صحیح تنفس با مجموعه تخصصی یوگا آسایش همراه باشید و تعلیمات و آموخته های اصیل علم زندگی را در یوگا، بیابید

نمایش بیشتر