1.7 هزار دنبال‌ کننده
655.7 هزار بازدید ویدیو

ریکشن مردم ایران به بی تی اس (پیشنهادی)

22.8 هزار بازدید 4 ماه پیش

ᵇᵗˢ ⠀   ︎    ⠀⠀⠀⠀⠀* ⠀⠀⠀.     . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ⁿᵃᵐʲᵒᵒⁿ⠀⠀⠀✦⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⟬⟭⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀️ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀. ˢᵉᵒᵏʲⁱⁿ   .  ゚ .       .        ✦   ,    . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀️    *      . .       .  ✦⠀      ,     * ︎  ⠀  ⠀ ʸᵒᵒⁿᵍⁱ, ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.     ⠀  ⠀.  ˚  ⠀⟭⟬ ⠀   ,   .       .    *⠀ ⠀     ⠀✦⠀          .   .  . ʰᵒˢᵉᵒᵏ ⠀      .      ˚  ʲⁱᵐⁱⁿ  ゚  . .⠀ ⠀‍⠀‍⠀‍⠀‍⠀‍⠀‍⠀‍⠀‍⠀‍⠀‍⠀,

دیگر ویدیوها

وقتی جیمین رپ میخونه (me)

544 بازدید 3 ماه پیش

سومین جین عستم...

67 بازدید 3 ماه پیش

تصور کن جیمین...

683 بازدید 4 ماه پیش

جونگ کوک از 1 سالگی تا الان BTS

1.2 هزار بازدید 5 ماه پیش

#بی تی اس_ شیطان_پرست_نیست(کپ)

1.3 هزار بازدید 5 ماه پیش

تتوی جدید جیمین!!! (me)

702 بازدید 5 ماه پیش

استعداد های بی تی اس :)) #3

2 هزار بازدید 5 ماه پیش

استعداد های بی تی اس #2

3.1 هزار بازدید 5 ماه پیش

BTS استعداد های جونگ کوک :) #1

2.8 هزار بازدید 5 ماه پیش

اعضای BTS با ارایش و بدون ارایش

1.8 هزار بازدید 5 ماه پیش

استعداد های بی تی اس BTS #1

5.7 هزار بازدید 5 ماه پیش

چالش نخندیدن با بی تی اس BTS

2.3 هزار بازدید 6 ماه پیش

کنسرت محشر BTS آهنگ GO GO

2.3 هزار بازدید 6 ماه پیش
نمایش بیشتر