نشست تخصصی بررسی وضعیت حقوقی زنان و کودکان فلسطینی در جامعه بین الملل

0 | 0 بازدید کل
اشتراک گذاری

محورهای کلی نشست؛ ‌۱-بررسی علل کم تحرکی مجامع حقوق بشری جهان درباره وضعیت بحرانی زنان و کودکان فلسطینی ۲- نقش مجامع پارلمانی کشورهای دنیا و به ویژه کشورهای اسلامی در انعکاس وضعیت زنان فلسطینی و پیگیری حقوق ایشان ۳- نقش تشکل ها و سازمان های حقوق بشری جهان عرب در استیفای حقوق زنان فلسطین در سرزمین های اشغالی ۴- بررسی وضعیت زنان فلسطینی در سرزمین های اشغالی ۵- نقش و تاثیر لابی اسراییل بر مجامع حقوق بشری جهان