215 دنبال‌ کننده
181.9 هزار بازدید ویدیو
75 بازدید 2 ماه پیش

مغز انسان در 3 ثانیه اول دیدار طرف مقابل را بررسی و قضاوت می کند، پس اولین دیداربسیار مهم و تاثیرگذار است.

دیگر ویدیوها

35 بازدید 6 ماه پیش
27 بازدید 6 ماه پیش
21 بازدید 6 ماه پیش
22 بازدید 6 ماه پیش
8 بازدید 6 ماه پیش
19 بازدید 6 ماه پیش
14 بازدید 6 ماه پیش
14 بازدید 6 ماه پیش
24 بازدید 6 ماه پیش
19 بازدید 6 ماه پیش
48 بازدید 6 ماه پیش
4 بازدید 6 ماه پیش
31 بازدید 6 ماه پیش
10 بازدید 6 ماه پیش
9 بازدید 6 ماه پیش
15 بازدید 6 ماه پیش
6 بازدید 6 ماه پیش
9 بازدید 6 ماه پیش
64 بازدید 6 ماه پیش
36 بازدید 6 ماه پیش
21 بازدید 6 ماه پیش
9 بازدید 6 ماه پیش
9 بازدید 6 ماه پیش
26 بازدید 6 ماه پیش
8 بازدید 6 ماه پیش
7 بازدید 6 ماه پیش
7 بازدید 6 ماه پیش
نمایش بیشتر