سیستم مدیریت تایید صلاحیت آزمایشگاه، ISO/IEC17025 _ علی فروغی

13 بازدید 1 ماه پیش

طراحی، آموزش و استقرار استاندارد بین المللی سیستم مدیریت تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون/کالیبراسیون ISO/IEC 17025:2017 از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. این استاندارد بسیار تخصصی می باشد و بایستی برای پیاده سازی آن از مشاورین باتجربه و متخصص استفاده نمود.