26 دنبال‌ کننده
18.6 هزار بازدید ویدیو

معادلات مثلثات (5)

108 بازدید ۳ ماه پیش

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

معادلات مثلثات (5)

108 بازدید ۳ ماه پیش

معادلات مثلثات (4)

82 بازدید ۳ ماه پیش

معادلات مثلثات (3)

99 بازدید ۳ ماه پیش

معادلات مثلثات (2)

75 بازدید ۳ ماه پیش

معادلات مثلثات (1)

76 بازدید ۳ ماه پیش

روابط مثلثاتی (7)

37 بازدید ۳ ماه پیش

روابط مثلثاتی (6)

34 بازدید ۳ ماه پیش

روابط مثلثاتی (5)

30 بازدید ۳ ماه پیش

روابط مثلثاتی (4)

28 بازدید ۳ ماه پیش

روابط مثلثاتی (3)

22 بازدید ۳ ماه پیش

روابط مثلثاتی (2)

35 بازدید ۳ ماه پیش

روابط مثلثاتی (1)

55 بازدید ۳ ماه پیش

نامعادلات قدرمطلقی

45 بازدید ۳ ماه پیش

معادلات قدرمطلقی

41 بازدید ۳ ماه پیش

مفهوم فاصله

36 بازدید ۳ ماه پیش

نامعادلات قدرمطلقی

33 بازدید ۳ ماه پیش

مفهوم فاصله

18 بازدید ۳ ماه پیش

درسنامه قدرمطلق

38 بازدید ۳ ماه پیش

تعیین علامت (4)

48 بازدید ۳ ماه پیش

تعیین علامت (3)

81 بازدید ۳ ماه پیش

تعیین علامت (2)

53 بازدید ۳ ماه پیش

تعیین علامت (1)

206 بازدید ۳ ماه پیش

درسنامه سهمی

197 بازدید ۳ ماه پیش

بهینه سازی

175 بازدید ۳ ماه پیش

ارتباط ریشه با نمودار

88 بازدید ۳ ماه پیش

ارتباط ریشه با نمودار

131 بازدید ۳ ماه پیش

سهمی

151 بازدید ۳ ماه پیش

روابط ریشه ها

118 بازدید ۳ ماه پیش

نوشتن معادله جدید

101 بازدید ۳ ماه پیش

نوشتن معادله جدید

121 بازدید ۳ ماه پیش

ارتباط ریشه ها

108 بازدید ۳ ماه پیش

تغییر متغیر

128 بازدید ۳ ماه پیش

معرفی مرکز مشاوره الوند

305 بازدید ۳ ماه پیش

مرور دهم-رابطه مساحت

51 بازدید ۳ ماه پیش

مرور دهم-رابطه کسینوس ها

30 بازدید ۳ ماه پیش

مرور دهم-دایره مثلثاتی

60 بازدید ۳ ماه پیش

توابع مثلثاتی (2)

94 بازدید ۳ ماه پیش

معادلات مثلثاتی

43 بازدید ۳ ماه پیش
نمایش بیشتر