70 بازدید 3 هفته پیش

جلسه ای برای توضیحات کلی راجع به روند مطالعه، منابع، تاثیرات معدل در پذیرش و... با حضور دکتر آریا بزرگمهر (استاد دانشگاه الزهرا) و سرکار خانم هانیه جاراللهی (رتبه 8 فوتونیک کنکور 1400 و دانشجویی فوتونیک دانشگاه شهید بهشتی) برگزار گردید.

دیگر ویدیوها

70 بازدید 2 ماه پیش
32 بازدید 3 ماه پیش
36 بازدید 4 ماه پیش