22 دنبال‌ کننده
76 هزار بازدید ویدیو

استاد مرتضی صفاریان واستاد عباس حیدری

296 بازدید 1 سال پیش

ضبط مجالس غریب تعزیه توسط استاد صفاریان واستاد عباس حیدری

دیگر ویدیوها

ترومپت استاد محمد پاکیزه

2.5 هزار بازدید 1 سال پیش

ترومپت استاد عباس حیدری

2 هزار بازدید 2 سال پیش

اجرای دو حرکت معروف آرتور

1.2 هزار بازدید 2 سال پیش

سید فاضل سیدان

942 بازدید 2 سال پیش

سید فاضل سیدان

758 بازدید 2 سال پیش

مارش بسیار زیبا از استاد حیدری

1.4 هزار بازدید 3 سال پیش

استاد عباس حیدری

889 بازدید 3 سال پیش

مارش استاد عباس حیدری

1.6 هزار بازدید 3 سال پیش

شاهکار استاد عباس حیدری

1.3 هزار بازدید 3 سال پیش

ترومپت استاد عباس حیدری

2.7 هزار بازدید 3 سال پیش

استاد عباس حیدری

2.1 هزار بازدید 3 سال پیش

استاد عباس حیدری

2.2 هزار بازدید 3 سال پیش

استاد عباس حیدری

1.7 هزار بازدید 3 سال پیش

استاد عباس حیدری

1.5 هزار بازدید 3 سال پیش

عباس حیدری

3.5 هزار بازدید 3 سال پیش

استاد عباس حیدری.

5.4 هزار بازدید 4 سال پیش

استاد عباس حیدری

2.3 هزار بازدید 4 سال پیش

ترومپت استاد عباس حیدری

3.1 هزار بازدید 4 سال پیش

استاد عباس حیدری حسن برکتی پور

7.5 هزار بازدید 4 سال پیش

عباس حیدری و استاد برکتی

691 بازدید 5 سال پیش

عباس حیدری و مظفر قربان نژاد

1.8 هزار بازدید 5 سال پیش

عباس حیدری و استاد رضا حیدری

1.6 هزار بازدید 5 سال پیش

عباس حیدری

1 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر