8 دنبال‌ کننده
8.8 هزار بازدید ویدیو

ضرب اعداد اعشاری

65 بازدید 4 ماه پیش

دیگر ویدیوها

ضرب اعداد اعشاری

65 بازدید 4 ماه پیش

جمع و تفریق اعداد اعشاری

268 بازدید 4 ماه پیش

آموزش ضرب اعداد مخلوط

121 بازدید 4 ماه پیش

ضرب کسرها - ریاضی پنجم

255 بازدید 4 ماه پیش

کلاس آنلاین 27 اردیبهشت

23 بازدید 4 ماه پیش

کلاس آنلاین 24 اردیبهشت

31 بازدید 4 ماه پیش

تبدیل کسر به عدد مخلوط و برعکس

1.4 هزار بازدید 4 ماه پیش

تقریب به روش قطع کردن

49 بازدید 4 ماه پیش

احتمال- ریاضی پنجم

319 بازدید 4 ماه پیش

میانگین

63 بازدید 4 ماه پیش

نیایش

67 بازدید 4 ماه پیش

آموزش تقریب

55 بازدید 4 ماه پیش

سالم بمانیم

70 بازدید 5 ماه پیش

کاربرد درصد

54 بازدید 5 ماه پیش

محیط دایره 2

46 بازدید 5 ماه پیش

آموزش محیط دایره

123 بازدید 5 ماه پیش

جنگل برای کیست؟

98 بازدید 5 ماه پیش

آموزش درصد

86 بازدید 5 ماه پیش

نسبت و تناسب

66 بازدید 5 ماه پیش

شگفتی های برگ

58 بازدید 5 ماه پیش

مساحت برگ

83 بازدید 5 ماه پیش

خیلی بزرگ ، خیلی کوچک 2

60 بازدید 5 ماه پیش

خیلی کوچک خیلی بزرگ 1

71 بازدید 5 ماه پیش

حل کاربرگ مساحت گسترده

44 بازدید 5 ماه پیش

الگوریتم و روند نما

57 بازدید 5 ماه پیش
نمایش بیشتر