تعریف امکان سنجی

104 بازدید ۶ ماه پیش

نرم افزار کامفار: انجام امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری با نرم افزار کامفار ویژه سال 1398 وب سایت : comfar-project.ir شماره تماس: 09379318976

دیگر ویدیوها

تعریف امکان سنجی

104 بازدید ۶ ماه پیش

دیرش duration-امپا-اوراق

383 بازدید ۲ سال پیش

مطالعات مالی-کامفار-امپا

154 بازدید ۲ سال پیش

بیل گیتس-امپا

215 بازدید ۲ سال پیش

کسب و کار-کامفار-امپا

134 بازدید ۲ سال پیش

طرح تجاری-کامفار-امپا

158 بازدید ۲ سال پیش

طرح کسب و کار-کامفار-امپا

297 بازدید ۲ سال پیش

سرمایه گذاری-کامفار-امپا

294 بازدید ۲ سال پیش

نرخ تنزیل-کامفار-امپا

807 بازدید ۲ سال پیش

ارزش فعلی-کامفار-امپا

447 بازدید ۲ سال پیش

تورم-کامفار-امپا

169 بازدید ۲ سال پیش

سند مالی-کامفار-امپا

278 بازدید ۲ سال پیش

دارائی مالی-کامفار-امپا

163 بازدید ۲ سال پیش

امور مالی-کامفار-امپا

173 بازدید ۲ سال پیش

بازار مالی-کامفار-امپا

270 بازدید ۲ سال پیش
نمایش بیشتر