در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
 • 272
  دنبال کننده
 • 219
  دنبال شونده
 • 209.3هزار
  بازدید

.~.SaRox Ap~•°

تـ چشآـم نگآ نکـن. . . صگـش میخورطـت . . . SeLi aP•~•. .#سـگـ پیـج❤

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

تـ چشآـم نگآ نکـن. . . صگـش میخورطـت . . . SeLi aP•~•. .#سـگـ پیـج❤

 • 272
  دنبال کننده
 • 219
  دنبال شونده
 • 209.3هزار
  بازدید
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • نگآهـ صـد ریشتـری*0*❤≈S≈

  88 بازدید

  چشمآـی عصلـیـ *0^فنآـی خندیدنـت*0*هرلحظـع بآ تـ غـرق در آرآمشـم*~*جآت اینجآس≈❤≈وآقعنـ تـ ر دوـص*0*اندآزهـ بزرگتریـن عـدد دنیآع*0*میدونیـ چرآع؟ . . . چـون عـددآ نهآیـت ندآرـن*0*تمـوم نمیشـن*0*یکیـ یـدونـع مـن*0*فقـد مآل خـودمیـ عشقـم*0*مآمـآن مهربـونممم*0*دوووسـت دآرـــممممممم≈SOGAND≈

 • بلڪ پینڪ~Bombaya~✨فآلــ ــو~فآلـــ ــو✨

  15 بازدید

  ❤️بلـک پینـک❤️کیپـآپ❤️اسلآیـم❤️اسکویشـی❤️آمـوزشـی و هزآرآن تآ ویدیـو دیگـه رو در کآنـآل مآ ببینیـن و کلـی بخندیـن و حآل کنیـد و [لآیـک]] کنیـد:))❤️امیدوآرـم اـز ایـن ویدیـو خوشتـون اومـدع بآشـه❤️کپـی هـم از تمـآم ویدیـوهـآع آزادـه ولـی بــ شـرـط=[[دنبــــــــآل]]بآتشکـر فرآوـآن مدیـر پیـج=sara gomez❤️

 • چآلش خوردن مینی فوود "آسمر" ✨فآلو~فآلو✨

  153 بازدید

  ❤️بلـک پینـک❤️کیپـآپ❤️اسلآیـم❤️اسکویشـی❤️آمـوزشـی و هزآرآن تآ ویدیـو دیگـه رو در کآنـآل مآ ببینیـن و کلـی بخندیـن و حآل کنیـد و [لآیـک]] کنیـد:))❤️امیدوآرـم اـز ایـن ویدیـو خوشتـون اومـدع بآشـه❤️کپـی هـم از تمـآم ویدیـوهـآع آزادـه ولـی بــ شـرـط=[[دنبــــــــآل]]بآتشکـر فرآوـآن مدیـر پیـج=sara gomez❤️

 • فآرسـی سخـن گفتـن اعضآیـ بیـ تیـ اس:|| ((جیـ هـوپ دیوونـه))=)))

  179 بازدید

  عـرررررر=)))جی هـوپ دیوونـه و خدآآآآآ=))))ههههههههررررررررررر=)))نبینـی فنآ رفتـی❤

 • ~اسلآیم هآم*۰*~{کپی شآمل هک میشود}

  88 بازدید

  خآع همشون وآترن*-*ع رنگین کمآن خریدم^^فروشگآه رنگین کمآن خ بآحآلع پر چیز میزه*۰*من ی فیجت و بآدکنک خمیری و ۴ تآ وآتر اسلایم و ۲ عروسک کیوت گرفدم ولی الآن در دسترسم نیسدن:] . . . در ضمن دوتآ وآتر اسلآیم دیع هم دآرم ک همرنگن و فیروزع ای ن *_*اونموقع خ کثیف شدع بود مو چسبیدع بود نذآشتم:]{کپی شآمل هک میشود}

 • ڪیوتیآم[مـآے سیسـترز]×ڪپشـن

  ۩:::...۩Miss.Ariw۩.....
  559 بازدید

  بلآد سیسترز:مهسآ پآےم[زهرآم]❤ - مآرآلم❤ ـ ملیسآم❤ ـ دایانام❤رزم❤ .. ریل سیسترز:❤ ـ دیانا❤ ـ آترینا الا ❤ـ مهدیه ❤ـ کیارا❤ـ هانیه کویین❤ستآیش❤ـ آیدینآ وایت❤ ـ پریاشای ❤ـ مهسا پری❤ ـ لعیآ شیمر❤ ... بست سیستر:مهرانا❤ ـ سارا×۲ ❤ـ سوگند ❤ـ مهلا❤ ـ شادی❤ ـ یسنا❤ ـ سارینا❤ـ درناز❤ ـ النا❤ ـ درسا ❤ـ پریا❤ ـ مارینا❤ .. حدود۲۰نفر دیلیت^^ .. اگ نبودی ینی دیه کلا نیصدی:)

 • ~•¡! ‌dــaــBـ!¡•~

  54 بازدید

  دخیـ بـدع:]. . . ~°~هرچ ع بدیـآش بگـو:] . .. بآزـم کمـع!¡کمتـر ع گـل بگـو:]فرشتهـ میشهـ سگـ وحشیـ :] . . .یهـو پآچتـو میگیـرع^^موآظـب بآـش:}ت پیج ایـن دخـیـ بـد همـع سگـن=)))بپـری بشـون پآچتـو میگیـرن توهـم سگ میکنـن=)))#سـگ_پیـج_=}

 • بآ کـدوم دوستـت؟*0*❤️((مجـآزی))

  49 بازدید

  بآ کـی دلـت ع اینآ میخآد؟❤️ . . . اسمشـو بگـو*0*مـن همـعععع:))

 • .~.SaRox~•°

  175 بازدید

  اونی که اونـےکِـہ‌‌ادعـامَـرام‌دارِه✋ اَزهَمـہ‌لاشـےتَـره❌ اونـےکـہ‌میگہ‌بـاشَرَفـہ✋ اَزهَمـہ‌بـے‌نـامـوس‌تَـره❌ اونـےام‌که‌میگہ‌رفیقتہ✋ مطمن‌باش‌شَـریکِ‌رَقیبتہ❌ حاجی حــــاجــــ₪ــی تـیز نباشـ لاتـــ₰ میره… لاتـــــ نـباشــ پاتــ₰ گـیره… خـاڪــ₪ـیَم باشـے… هـر عنـــ₪ـے روتـ را میـرهــ :].~.SaRox Ap~•°

 • کـپشننن مهـممم دربآرههه فرآنکـی استآیـن!!!

  38 بازدید

  فـرد محتـرم:||هیچکـس فرآنکـی نمیشـع لآولیـآم^^در ضمـن:|ربکآ فیکـع فرآنکیـع:)):|❤فرآنکـی فقـط مهلآ و اسرآئـن:))❤هرکـس مقآمـی خآسـت یآ ب مدیرآ میگـع یآ ب صآحبآی شخصیتآ:))هر مقآمـی میشـع جـز اولیـن چـو ایـن تنهآ ریلمـع نمیخآـم ریـدع شـه تـوش:|❤شخصیتآی اصلـی هـمع پـرن:||❤فرعـی دآریـم^^❤فعلآ . . . آهـآن!درخآسـت درآکولآرآ هـم نکنیـد ک هآنیـع میپـرع میخـورتم:||

 • جـــــــیــــــغ0-0کـپ خیـلییییییی مهـممممم

  32 بازدید

  وآعی-0-دآرـممممم غـشششش میکنـمممممم0-0-0-0---تـ عآپ زـدم سآرآ شیمـر . . . آپپپپپآرااااآآآآتتتتتت وآااسسسمممم برررچسبببب سااااختهههههه0-0عـررررررررررررر جیـغغغغ0-0ع ایـن ب بعـد ت برچسبآع تقدیمـیا سآرـآ شیمـر*0*❤بآی لآولیآـم*0*

 • اولین سلنآ رو میدم به . . .

  41 بازدید

  خآهری کیوتم لعیآ شیمر ک ت ویدیو قبلی معرفیشم دیدین*_*ن ن کلآ ندآدم فقد تصمیم گرفتم تآ ی مدت یآ شآیدم تآ ابد و ده اولین(ن ص اصلی*)بدم بهش تآ نشون بدم قدرشو میدونم^_^شریک نمیشع عگرم بخآد شع یا معامله کنه ب خودم میگع:)ی بآر دیع میگم:||ع من درخآسد شریک شدن ص اصلی نکنید ک آتیش میگیرم:)✋

 • مـن برآ سلنآ زحمـت نکشیـدم؟:)) ط مـهممم دربآرع سلنـآ

  63 بازدید

  مـن کلـی شـب و رـوز واسش گریـع کردم:] . . . س بآر ع دسش دآدم:))❤ . . . کلـی ب فریمآـه التمآس کـردم:))تلآش کـردم:))بآز گرفتـن . . . بدستـش آورـدم:))دوبآر ع فریمآه و ی بآر ع مهلآ:))❤. . . کلـی سعـی کـردم و بهـش رسیـدم:))تکـی ص اصلیشـم:)اولیـن ی مـدت نیستـم . . . امآ کسـی ب قرآن دس نمیزنـع تآ وقتـی دوبارع بخآم سلنآ شـم:||تآ اون موقـع میـدم لعیآ^^❤ معآملـع نمیکنـع:))شریـک نمیشـع و . . . ^^ع شریکآشـم نمیگیـرع:))همیـن❤بآی

 • عآهنـگ مـورد علآقـم*0*❤ . . . wolvesاز سلنآ گـومز❤

  61 بازدید

  ص اصلیشـم*0*تنهاییی*0*پ دیـع هیچکـس نیسـت ع مـن بگیـرع*0*قبـولـم؟

 • اولیـن EVELYNN در خآنوآدع لعیـآ هستـم^^کـپشن

  43 بازدید

  لعیآ یکـی دیع رو بردآشت و اولیـنو دآد مـن^0^[[ازـش اجآزهـ گرفـدم:))]]پ فیـک تـویی:))شریـک نمیشـم^0^

 • رزآبلآ بیـوتی [[مـن]] ب چـن نفـر نیآز دآرـم^^ک

  21 بازدید

  ب یـدونه درینـگ و دآرلینـگ و برآیـر و سریـس نیآز دآرـم ک اصلیآن*0*چ قشنـگ:))دقـت نکـردع بــودم هـم اتآقیـم خآهـر شـوهرمـع:)). . . بقیـع شـونم میتونیـن بآشیـن:))برآیـر دخترعمـومه:))سریسـم بهتریـن دوستـم دآرلینـگ هـم اتآقیـم و درینگـم بی افـم:))

 • رـول پلـی^^ط

  38 بازدید

  خآع مـن روـل دوص:|و الآنـم مخـم دآرع میپوکـع:|||بیآیـن یکـم بآزی کنیـم:))مـوضوع ندآرـم:|:)یکـی بیآد بگـع^0^اسمآتـونم خودتـون انتخآب کنیـد ولـی مثلآ نگیـد اپـل وآیــت ریـون کوییـن و . . .:] . . . مگـر اینکـع رولـش کلآ مآل اـور بآشـع^^همیـن:))

 • اولیـن(ص اصلـی) آلیـس در سرزمیـن عجآیبـم^0^

  60 بازدید

  فـک کنـم ی نفـر بـود:|ولـی اصـن اهمیــت نمیدآد-0-پ الآن مـن میخآمـش*0*❤️اسـم شریـک کآفیـع تآ گآ بـری:||❤️قبـولـم؟^^

 • 0:6

  اولینـ ~تورآلی استـرآیپ~ هستم:)•كپشن^_^

  !!.::AsH_Christ::.:)...
  101 بازدید

  خیلی جیگره❤️ شخصبت اصلی هم هست تو یك قسمت اصلی مانسترهآی بودع، از مدیر خانواده هم اجازه گرفتم*-*

 • تشکیل دومین خآنواده مانسترهآی☆توضیحات:)

  !!.::AsH_Christ::.:)...
  160 بازدید

  از هانیه اجازه گرفتم:///... همه شخصیت ها خالی♡ باید وقتی بهتون شخصیت رو میدم بلافاصله ویدیو شو بزارید مگرنه جاتون میدم یکی دیه:)♡ و بگید تو خانواده منین♡♡ همه شخصیت ها خالی*-*

 • ❤H❤

  58 بازدید

  ابـرو کمـون مـن*0* . . . تآ ابـد بمـون کنآرـم:))❤ . . . عشـق من*0*❤ . . . بـدون ت چیکـآ کنـم؟*0*❤ . . دورـت بگـردم*0*❤ . . . پیشـم بمـون❤ . . . خآهـری ب ایـن خوبـی فقـط گیـر مـن اومـدع*0*❤ . . . فنآـت شـم*0*❤ الهـیییی❤خآهـرک قشنـگم*0*بآ نهآیـت عشـق و علآقـع م دوصـت دآرـم*0*HeLiw. . .❤

 • اولین رهآم هآدیآن بودم و هستم:|ط مهم

  115 بازدید

  خآع خآع*۰*من ع قرن شیشم رهآم بودم:] . . . شمآ رو کآر نعرم ولی تینآ و هلیآ و . . ‌. اینآ شآهدن ک من عآشق رهآم بودم:|لقبشون هم گذآشتم جوج تیغی=)))فیک بیآد جرش میدم و هر نظرسنجی بزآرید سوژع و فیک میکنم=))اگع رهآم دوص من شریک میشعم:9 . . . ول بآ ی نفر^^همینآ*۰*قبولمم؟*۰*

 • مدیر ریل ترکیب شخصیت هآی اور و مآنصترهآیم*۰*ط

  21 بازدید

  شخصیتآ ترکیبی مآنصتر و اور مثلآ سی آی استیکس:))))یآ دراکولارا کویین لآگونآ وآیت و . . . ^^هر نفر هر چندتآ دلش بخآد شخصیت برمیدآرع ولی ن بیشتر ع س تآ:))خودم کلیو وآیت میشم و لآگونآ چشآیر و درآکولا هتر:))معآون=ندآریم^^اگع بخآید میتونید بشید:))همینآع*۰*فعلآ✋

 • خـوندن کآور آهنـگEyes closedتوسـط رـزـی^^

  62 بازدید

  [[بآ اجآزـه صآحـب اصلـی رزـی آترینآ الآ ]]سومیـن رزـی هستـم^^فیـک=جـررررر:|||شریـک=هیچوقــت:|

 • سومیـن رزـی اـم^^❤ت

  89 بازدید

  [[بآ اجـآزع آترینآ لآولیـم,صآحـب اصلـیـع رزـی]]❤قبـولـم؟شریکـ نمیشـم و فیـک بیآد جـررررررررش میـدم:|||❤

 • مرتـب کـردن دوبآرـه سلنآ هآ^^❤+کآمنـتآ

  92 بازدید

  رآهو اشتـب اومـدیع:||بـفرمآ کآمنتـآ لاولیـم=))

 • محسـن ابرآهیـم زآده"وآبستگـی"دنبآل=دنبآل❤️

  386 بازدید

  ❤️بلـک پینـک❤️کیپـآپ❤️اسلآیـم❤️اسکویشـی❤️آمـوزشـی و هزآرآن تآ ویدیـو دیگـه رو در کآنـآل مآ ببینیـن و کلـی بخندیـن و حآل کنیـد و [لآیـک]] کنیـد:))❤️امیدوآرـم اـز ایـن ویدیـو خوشتـون اومـدع بآشـه❤️کپـی هـم از تمـآم ویدیـوهـآع آزادـه ولـی بــ شـرـط=[[دنبــــــــآل]]بآتشکـر فرآوـآن مدیـر پیـج=sara gomez❤️

 • آهنـگ 8 بعـدی موآنـآ❤بآ هدفـون گـوش بـدع*0*❤دنبآل=دنبآل❤

  421 بازدید

  ❤️بلـک پینـک❤️کیپـآپ❤️اسلآیـم❤️اسکویشـی❤️آمـوزشـی و هزآرآن تآ ویدیـو دیگـه رو در کآنـآل مآ ببینیـن و کلـی بخندیـن و حآل کنیـد و [لآیـک]] کنیـد:))❤️امیدوآرـم اـز ایـن ویدیـو خوشتـون اومـدع بآشـه❤️کپـی هـم از تمـآم ویدیـوهـآع آزادـه ولـی بــ شـرـط=[[دنبــــــــآل]]بآتشکـر فرآوـآن مدیـر پیـج=sara gomez❤️

 • میکـس محشـررر سی ای کیوپـد*0*me❤

  83 بازدید

  وآقعـی تریـن سی ای کیوپـدم^0^شریـک=ندارـم❤ملکـع ی عشـق اور:)❤عاشـق=دکستـر❤کآپ کیـک❤:))ربـل و بهتریـن دوستآش اپـل ریـون و . . . همـه عـن^^❤فآلـو=فآلـو❤[[بآ اجـآزه اولیـن سی ای کیوپـد رومینآ ووـد^0^]]

 • اولیـن و آخریـن رومینـآ در همـهههه ی دنیآ هستـم:))❤

  246 بازدید

  عآشقتـم رومآنـآ*0*❤خآهرـک سوییتـم:))❤ . . . نمـد چقـدع تـ رع دـوص^*^❤ . . . عصـن نـدوص عآدوص:0)❤ دورـت برـم:))❤ . . . ع اندآزهـ ی منآسبـش زـدم بیـرون:))❤ . . . عآشقتـم کیو ووـد ژانـم*0*❤ مفآلکـت صیـصم:-*❤

 • هر شـب بآ یآدت گریـه میکنـم:] . . .

  68 بازدید

  هـر شـب سرمـو میزآرم رو بآلش:] . . . صدام نمیـآد:]. . . دلـم تنـگ شـدع:] . . . برآی برگشتنـت خـودکشـی میکنـم:] . . . محآلـه برگـردی:] . . . خنـده هآت آرآمشـم بـود. . . حقـم ایـن بـود؟ . . . بآ عآشقــت اینطـوری کـردی؟ . . . هـع:] . . . دیوونـه هیـچ وقتـ بلـد نیسـت برگـردع:] . . .

 • بخنـد:] . . .

  86 بازدید

  بخنـد:] . . . دلمـو بشکـن و بریـز زیـر پآم:]. . . تآ گریـه کـردم بگـو بچـه:] . . . آره . . . مـن بچـم:] . . اشکآمـو پآک کنـم؟. . . نـه:] . . . بذآ همـه بخنـدن:] . . . دلقکـت میشـم:] . . . دلقـک همـهههه تـون:] . . . بیآ فـش بـده:] . . . بیآ بگـو ب سلآمـت:] . . . هر قـدر تیکـه پآرـم کـردین بخشیـدم:] . . . هر قـدر انداختینـم زمیـن بآ پآی شکستـع بلنـد شـدم:] . . . میدونـم هرچقـدر بگـم کآمنـت نمیدیـن:] . . . هیچـــکـــــس . . . هیچکدومتـونو نمیخوآـم لعنتیـآآآآ:]] . . . تنهـآ کسـایی کـ دوسـشون دآرـم=رومینآ و هلی