3.2 هزار دنبال‌ کننده
14 میلیون بازدید ویدیو

اطلاعات کانال

این کانال به درخواست آپارتیوب ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 29 بهمن 1397 تعداد ویدیوها: 19,175 تعداد بازدید کل: 14 میلیون