402 دنبال‌ کننده
161.6 هزار بازدید ویدیو

هانس-گئورگ گادامر از پرورش یافتن می‌گوید

94 بازدید 3 هفته پیش

انگلیسی از Philosophy Overdose مترجم آراز بارسقیان حداقلْ کلانشهر

خوانش جلد دوم سرمایه با هاروی

خوانش جلد دوم سرمایه با دیوید هاروی: حلسه‌ی اول

492 بازدید 10 ماه پیش

خوانش جلد دوم سرمایه از کارل مارکس با دیوید هاروی جلسه‌ی اول مترجم آراز بارسقیان حداقلْ کلانشهر ☕️ اگر این مطلب ذهن شما را به اندازهٔ حداقل یک فنجان اسپرسو روشن کرده‌ است، از حداقلْ کلانشهر به قدر یک فنجان اسپرسو حمایت کنید:

مفاهیم اساسی در فلسفه‌ی هگل

مفاهیم اساسی در فلسفه‌ی هگل: خودآگاهی

880 بازدید 11 ماه پیش

دکتر سَدلر در این ویدیو به مفهموم خودآگاهی در فلسفه‌ی هگل می‌پردازد. مترجم آراز بارسقیان حداقلْ کلانشهر https://t.me/AtLeastLiterature

نمایش بیشتر