12 دنبال‌ کننده
8.2 هزار بازدید ویدیو
266 بازدید 9 ماه پیش

مهندس علیرضا بیدار عضو هیئت مدیره آریاسازه تالی می باشد.

دیگر ویدیوها

15 بازدید 2 ماه پیش
40 بازدید 8 ماه پیش
85 بازدید 8 ماه پیش
266 بازدید 9 ماه پیش
21 بازدید 9 ماه پیش
73 بازدید 9 ماه پیش
96 بازدید 9 ماه پیش
34 بازدید 10 ماه پیش
28 بازدید 10 ماه پیش
257 بازدید 11 ماه پیش
182 بازدید 11 ماه پیش
202 بازدید 11 ماه پیش