3 دنبال‌ کننده
425 بازدید ویدیو
6 بازدید 2 روز پیش

مخزن شیشه شور پورش مورد نظر دچار شکستگی شده و قبل از تعویض پیشنهاد ما به مالک خودرو تعمیر بود نه تعویض . با اکراه و عدم باور نسبت به این روش مالک خودرو پذیرفت . در طول روند ترمیم مخزن مالک خودرو مدام از آب بند شدن قطعه صحبت مینمود . در پایان قطعه ترمیم شده تست و نصب شد و البته مالک خودرو راضی از پس انداز پول خود و پذیرفتن پیشنهاد ما و تعمیر قطعه به جای تعویض شد .

دیگر ویدیوها

5 بازدید 4 روز پیش
9 بازدید 6 روز پیش
6 بازدید 1 هفته پیش
8 بازدید 1 هفته پیش
11 بازدید 2 هفته پیش
9 بازدید 2 هفته پیش
10 بازدید 2 هفته پیش
9 بازدید 2 ماه پیش