در حال بارگذاری
 • 3
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 339
  بازدید

موسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان

دیدبان حقوق کسب و کار محصولی از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان با همکاری دفتر وکالت نورائی-مصطفوی به عنوان یک مرجع حقوقی و اطلاع رسانی پر سابقه و معتبر، شما را در جریان آخرین تحولات مهم قانونی کسب و کار قرار میدهد.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

دیدبان حقوق کسب و کار محصولی از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان با همکاری دفتر وکالت نورائی-مصطفوی به عنوان یک مرجع حقوقی و اطلاع رسانی پر سابقه و معتبر، شما را در جریان آخرین تحولات مهم قانونی کسب و کار قرار میدهد.

 • 3
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 339
  بازدید

همه ویدیو ها

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 14

  17 بازدید

  شماره چهارده-1397/09/19 در برنامه شماره چهاردهم دیدبان حقوق کسب و کار از : - واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید بدون ثبت سفارش به مناطق آزاد - ورود دارو و تجهیزات پزشکی - تسهیلات بانکی برای ورود نهاده های کشاورزی سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 13

  18 بازدید

  شماره سیزده-1397/09/17 در برنامه شماره سیزدهم دیدبان حقوق کسب و کار از : مجلس پرداخت بدهی تسهیلات بانکی را آسان کرد سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 12

  24 بازدید

  شماره دوازده-1397/09/12 در برنامه شماره دوازدهم دیدبان حقوق کسب و کار از 1-شرایط جدید صدور چک تضمینی .2-بخشنامۀ بانک مرکزی در خصوص نحوۀ خرید و فروش ارز صادراتی در بازار آزاد سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 11

  25 بازدید

  شماره یازده-1397/09/11 در برنامه شماره یازدهم دیدبان حقوق کسب و کار ازدست به دست شدن چک تضمینی ممنوع شد . سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 10

  12 بازدید

  شماره ده-1397/09/10 در برنامه شماره دهم دیدبان حقوق کسب و کار از ساز و کار ویژه اروپا برای تجارت با ایران چیست؟ سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 9

  13 بازدید

  شماره نه-1397/09/07 در برنامه شماره نهم دیدبان حقوق کسب و کار از قانون جدید چک از 21 آذر ماه لازم الاجرا خواهد شد سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 8

  21 بازدید

  شماره هشت-1397/09/05 در برنامه شماره هشتم دیدبان حقوق کسب و کار: از قانون چک اصلاح شد سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 7

  13 بازدید

  شماره هفت-1397/08/30 در برنامه شماره هفتم دیدبان حقوق کسب و کار از در صدهای برگشت ارز حاصل از صادرات سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 6

  5 بازدید

  شماره شش-1397/08/30 در برنامه شماره ششم دیدبان حقوق کسب وکار 1-سود ناشی از تسعیر ارز مشمول مالیات نیست 2-از نظر تعزیرات کدام کالا قاچاق است؟سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 5

  4 بازدید

  شماره پنج-1397/08/27 در برنامه شماره پنجم دیدبان حقوق کسب وکار از مسأله کدام قانون سلطان سکه و همکار او را بسوی چوبه دار برد؟ سخن می گوییم. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 4

  23 بازدید

  شماره چهار-1397/08/21 در برنامه شماره 4 دیدبان حقوق کسب و کار از مسأله ترمیم حقوق کارکنان و کارگران سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanho

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 3

  21 بازدید

  شماره سه-1397/08/14 در برنامه شماره 3 دیدبان حقوق کسب و کار از مطالب زیر سخن خواهیم گفت: 1-وقتی که تبدیل ارز، فروش کالا و خدمات نیست. 2-سابقه تخفیف بیمه ای عدم خسارت مال چه کسی است؟ 3-پرداخت حقوق و مزایا به مدیران پنهان نمیماند. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanho

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 2

  19 بازدید

  شماره دو-1397/08/09 در برنامه شماره دو دیدبان حقوق کسب و کار از مقررات جدید ورود ارز صادراتی، ورود کالا و ارز به صورت اسکناس سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanho

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 1

  17 بازدید

  شماره یک-1397/08/01 در برنامه شماره یک دیدبان حقوق کسب و کار از مطالب زیر سخن خواهیم گفت: 1-مطالبات پیمانکاران از دولت 2-واردات کالا و نمایندگی 3-تسویه حساب کارگر با کارفرما متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanho