ششمین دوره مسابقات بنچ رست قهرمانی کشور - جام رمضان

1.5 هزار نمایش ۳ سال پیش

انجمن بنچ رست ایران با حمایت فروشگاه هانت شاپ، در تاریخ 18 تیرماه 1395 ششمین دوره مسابقات تیراندازی بنچ رست کشوری با عنوان جام رمضان را برگزار نمود. این دوره از مسابقات در مجموعه ورزشی سپید کمرچال شهرستان میگون برگزار شد.

لیست‌های پخش