1 دنبال‌ کننده
17.3 هزار بازدید ویدیو

شبکه سازی (ویدیوی شماره 17)

59 بازدید ۶ ماه پیش

رویکرد شبکه سازی بستری برای همه ذینفعان فراهم می کند تا مطابق شرایط، پیش فرض ها و معیارهای خودشان به جستجوی راهکارها و تسهیم دانش ضمنی بپردازند و منافع مشترک را شناسایی کنند. رویدادهای شبکه سازی از طریق تسهیم دانش در میان سازمان ها، فرصت های مغتنمی جهت ایجاد نوآوری های مشترک به وجود می آورد.

دیگر ویدیوها

شبکه سازی (ویدیوی شماره 9)

49 بازدید ۶ ماه پیش

شبکه سازی (ویدیوی شماره 8)

89 بازدید ۶ ماه پیش

شبکه سازی ویدئوی شماره 7

66 بازدید ۶ ماه پیش

ایسام

584 بازدید ۳ سال پیش

وار یازدهم- اتک دوم تکتم

362 بازدید ۴ سال پیش

وار یازدهم- اتک اول تکتم

245 بازدید ۴ سال پیش

وار یازدهم- اتک دوم سیاوش

155 بازدید ۴ سال پیش

وار یازدهم- اتک اول سیاوش

424 بازدید ۴ سال پیش

وار یازدهم- اتک دوم ساسان

147 بازدید ۴ سال پیش

وار یازدهم- اتک اول ساسان

390 بازدید ۴ سال پیش

وار یازدهم- اتک دوم سالار

142 بازدید ۴ سال پیش

وار یازدهم- اتک اول سالار

283 بازدید ۴ سال پیش

وار یازدهم- اتک دوم ندا

117 بازدید ۴ سال پیش

وار یازدهم- اتک اول ندا

130 بازدید ۴ سال پیش

وار یازدهم- اتک دوم نوید

123 بازدید ۴ سال پیش

وار یازدهم- اتک اول نوید

77 بازدید ۴ سال پیش

وار یازدهم- اتک اول مهدی

164 بازدید ۴ سال پیش

وار یازدهم- اتک دوم حمید

200 بازدید ۴ سال پیش

وار یازدهم- اتک اول حمید

95 بازدید ۴ سال پیش

وار یازدهم- اتک دوم عطا

117 بازدید ۴ سال پیش

وار یازدهم- اتک اول عطا

82 بازدید ۴ سال پیش

وار یازدهم- اتک دوم علی

422 بازدید ۴ سال پیش

وار یازدهم- اتک اول علی

59 بازدید ۴ سال پیش

وار نهم- اتک دوم تکتم

172 بازدید ۴ سال پیش

وار نهم- اتک اول تکتم

335 بازدید ۴ سال پیش

وار نهم- اتک دوم سیا

138 بازدید ۴ سال پیش

وار نهم- اتک اول سیا

144 بازدید ۴ سال پیش

وار نهم- اتک دوم ساسان

88 بازدید ۴ سال پیش

وار نهم- اتک اول ساسان

45 بازدید ۴ سال پیش
نمایش بیشتر