3 دنبال‌ کننده
358 بازدید ویدیو
10 بازدید 1 هفته پیش

جلسه دوم: در این ویدئو صفحات 3 الی 6 کتاب اینترچنج سطح اینترو تدریس می شوند. البته مطالب گفته شده به هیچ عنوان محدود به مطالب کتاب نمی شود. زبان تدریس فارسی و انگلیسی https://asatidezaban.com/inter-intro-vid/

تدریس مکالمه انگلیسی رایگان

10 بازدید 1 هفته پیش

جلسه دوم: در این ویدئو صفحات 3 الی 6 کتاب اینترچنج سطح اینترو تدریس می شوند. البته مطالب گفته شده به هیچ عنوان محدود به مطالب کتاب نمی شود. زبان تدریس فارسی و انگلیسی https://asatidezaban.com/inter-intro-vid/