کمک 229/500/000 ریالی خیرین بابت کمک ۶۲ بیمار محروم و آسیب پذیر

20 بازدید ۳ هفته پیش

درهشتصدوسی ودومین جلسه:کمک دویست وبیست و نه میلیون و پانصدهزار ریالی خیرین جهت درمان ۶۲بیمار محروم و نیازمند.شما هم میتوانید با اهدا مبالغ کم موسسه خیریه حمایت از بیماران آسیب پذیر طوس مشهدمقدس را در جهت حمایت از بیماران محروم وآسیب پذیر یاری نمایید.به امیدروزی که هیچ بیماری بعلت مشکل مالی از درمان باز نماند #همه با هم در کنار هم *۷۸۰*۸۱۸۱# شماره کارت واریز وجوهات اهدایی 5041-7270-1007-8762

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

جلسه ۸۱۷

58 بازدید ۴ ماه پیش
نمایش بیشتر