20 دنبال‌ کننده
44.5 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

جراحی امن در دوران کرونا

2 بازدید 1 هفته پیش

cts in atrina

5 بازدید 1 هفته پیش

Laparotomy of the ovarian cyst in atrina

10 بازدید 1 ماه پیش

Double chin RF in atrina

11 بازدید 1 ماه پیش

nephrectomy in atrina

11 بازدید 1 ماه پیش

glass ionomer flooring (pulp cap) in atrina

20 بازدید 1 ماه پیش

vertebral slips in atrina

14 بازدید 1 ماه پیش

Office bleaching in atrina

7 بازدید 1 ماه پیش

Atrina Services

10 بازدید 1 ماه پیش

Atrina Services

21 بازدید 1 ماه پیش

fico glaucoma in atrina

7 بازدید 1 ماه پیش

pterygium (one eye) in atrina

30 بازدید 1 ماه پیش

TUL Unilateral ureteral stone in atrina

12 بازدید 1 ماه پیش

umbilical hernia in atrina

13 بازدید 1 ماه پیش

vitrectomy in atrina

43 بازدید 1 ماه پیش

vitrectomy in atrina

30 بازدید 1 ماه پیش

strabismus in atrina

31 بازدید 1 ماه پیش

strabismus 1 in atrina

23 بازدید 1 ماه پیش

A lesion CO2 in atrina

22 بازدید 1 ماه پیش

A lesion CO2 in atrina

23 بازدید 1 ماه پیش

lasik in atrina

11 بازدید 1 ماه پیش

lipomatic in atrina

23 بازدید 1 ماه پیش

prostatectomy in atrina

36 بازدید 1 ماه پیش

one-way knee joint replacement in atrina

18 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر