43 دنبال‌ کننده
88 هزار بازدید ویدیو

Aşiq Təranə iman öva

693 بازدید 7 ماه پیش

ایفاء: اورتا سارتل و جلیلی هاوالاری ایفاء ائدیر: عاشیق نامیک فرهاد اوغلو و عاشیق راسیم قائم اف اوخویان: عاشیق ترانه ایمان اف

دیگر ویدیوها

Aşiq Təranə iman öva

693 بازدید 7 ماه پیش

Aşiq Təranə iman öva

286 بازدید 7 ماه پیش

Aşiq Şəhriyar kərim öva

327 بازدید 7 ماه پیش

Aşiq Familə isğəndərli

478 بازدید 7 ماه پیش

Aşiq Rasim qayim öv və Aşiq Təranə ğədəbəyli

1.4 هزار بازدید 8 ماه پیش

عاشیق اسماعیل قنبری

1.3 هزار بازدید 9 ماه پیش

عاشیق جواد محرمی

2.5 هزار بازدید 9 ماه پیش

عاشیق اسماعیل قنبری

1 هزار بازدید 10 ماه پیش

اوستاد عاشیق شهباز سلیمانی

1.8 هزار بازدید 10 ماه پیش

Aşiq Aytək əkbər övə

2.1 هزار بازدید 11 ماه پیش

Aşiq Aytək əkbər övə

1.5 هزار بازدید 11 ماه پیش

Aşiq Aytək əkbər övə

889 بازدید 11 ماه پیش

عاشیق بیاض حیدر نژاد

5 هزار بازدید 1 سال پیش

Aşiq Ahlimən əlləhverdi övə

186 بازدید 1 سال پیش

عاشیق تیمور قایاباشی

1.7 هزار بازدید 1 سال پیش

عاشیق تیمور قایاباشی

1.3 هزار بازدید 1 سال پیش

عاشیق علی علی زاده

1.2 هزار بازدید 1 سال پیش

Aşiq Famila isgəndərli

476 بازدید 1 سال پیش

Aşiq Aytak akbar öva

612 بازدید 1 سال پیش

Aşiq Xanlar məhərrəmöv

890 بازدید 1 سال پیش

Aşiq Fəmilə isgəndərli Aşiq Aytək əkbər övə

1.2 هزار بازدید 1 سال پیش

Aşiq Yülçö sölaymanli

399 بازدید 1 سال پیش

Aşiq Yülçö sölymanli

263 بازدید 1 سال پیش

عاشیق جواد محرمی

5.9 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر