1 هزار دنبال‌ کننده
262.6 هزار بازدید ویدیو
3 بازدید 1 روز پیش

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز در این باره با بیان اینکه موضوع کودکان کار و خیابان به ویژه کودکان خیابانی، مانند سایر آسیب‌ها چند متغیری هستند و عوامل متعددی روی آنها تاثیر می‌گذارد، به ایسنا گفت: موضوع کودکان کار و خیابان یک معادله ساده نیست که تک متغیری باشد و با تغییر آن، خروجی تغییر کند، بلکه این موضوع یک تابع چند متغیری است که هر یک از این متغیرها ممکن است طی زمان‌ها متفاوت شوند.

نمایش بیشتر