در حال بارگذاری
 • 64
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 183.8هزار
  بازدید

هوشمندی کسب و کار فرابر

کانال آکادمی هوشمندی کسب و کار فرابر، ارائه دهنده دوره های آموزش رایگان داده کاوی، هوش تجاری و بیگ دیتا به زبان فارسی است.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

کانال آکادمی هوشمندی کسب و کار فرابر، ارائه دهنده دوره های آموزش رایگان داده کاوی، هوش تجاری و بیگ دیتا به زبان فارسی است.

 • 64
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 183.8هزار
  بازدید
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • About KTE co

  48 بازدید

 • دوره آموزش وب کاوی متن کاوی (نایم) شماره4 به زبان فارسی

  1,387 بازدید

  دوره آموزش وب كاوی (Knime) (به زبان فارسی) سری پنجم- قسمت اول (متن کاوی) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش وب کاوی (نایم) شماره 3 به زبان فارسی

  894 بازدید

  دوره آموزش وب كاوی (Knime) (به زبان فارسی) سری پنجم- قسمت اول (وبکاوی (3)) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش وب کاوی (نایم) شماره 2 به زبان فارسی

  1,148 بازدید

  دوره آموزش وب كاوی (Knime) (به زبان فارسی) سری پنجم- قسمت دوم (وبکاوی (2)) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش وب کاوی (نایم) شماره 1 به زبان فارسی

  1,048 بازدید

  دوره آموزش وب كاوی (Knime) (به زبان فارسی) سری پنجم- قسمت اول (وبکاوی (1)) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (نایم) شماره 19 به زبان فارسی

  611 بازدید

  دوره آموزش داده كاوی (Knime) (به زبان فارسی) سری چهارم- قسمت هجدهم (قوانین انجمنی در Knime) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (نایم) شماره 18 به زبان فارسی

  562 بازدید

  دوره آموزش داده كاوی (Knime) (به زبان فارسی) سری چهارم- قسمت هجدهم (خوشه بندی در Knime) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (نایم) شماره 17 به زبان فارسی

  560 بازدید

  دوره آموزش داده كاوی (Knime) (به زبان فارسی) سری چهارم- قسمت هفدهم (PCA & Feature Selection در Knime) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (نایم) شماره 16 (2) به زبان فارسی

  551 بازدید

  دوره آموزش داده كاوی (Knime) (به زبان فارسی) سری چهارم- قسمت شانزدهم قسمت دوم (کاهش ابعاد (مقادیر مفقوده) Knime) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (نایم) شماره 16 (1) به زبان فارسی

  596 بازدید

  دوره آموزش داده كاوی (Knime) (به زبان فارسی) سری چهارم- قسمت شانزدهم قسمت اول (کاهش ابعاد (مقادیر مفقوده) Knime) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (نایم) شماره 15 به زبان فارسی

  984 بازدید

  دوره آموزش داده كاوی (Knime) (به زبان فارسی) سری چهارم- قسمت پانزدهم (مدلRF و Gradient Boosting در Knime) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (نایم) شماره 14 به زبان فارسی

  610 بازدید

  دوره آموزش داده كاوی (Knime) (به زبان فارسی) سری چهارم- قسمت چهاردهم (مدل SVM و Cross Validation در Knime) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (نایم) شماره 13 به زبان فارسی

  665 بازدید

  دوره آموزش داده كاوی (Knime) (به زبان فارسی) سری چهارم- قسمت سیزدهم (مدل های NN و DT در Knime) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (نایم) شماره 12 به زبان فارسی

  649 بازدید

  دوره آموزش داده كاوی (Knime) (به زبان فارسی) سری چهارم- قسمت دوازدهم (نایو بیز و ماتریس دسته بندی در Knime) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (نایم) شماره 11 به زبان فارسی

  1,030 بازدید

  دوره آموزش داده كاوی (Knime) (به زبان فارسی) سری چهارم- قسمت یازدهم (نمایش داده ها در Knime) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (نایم) شماره 10 به زبان فارسی

  869 بازدید

  دوره آموزش داده كاوی (Knime) (به زبان فارسی) سری چهارم- قسمت دهم (PMML در Knime) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: http://www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (نایم) شماره 9 به زبان فارسی

  808 بازدید

  دوره آموزش داده كاوی (Knime) (به زبان فارسی) سری چهارم- قسمت هفتم (پیش پردازش داده ها (7) در Knime) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (نایم) شماره 8 به زبان فارسی

  982 بازدید

  دوره آموزش داده كاوی (Knime) (به زبان فارسی) سری چهارم- قسمت هفتم (پیش پردازش داده ها (6) در Knime) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (نایم) شماره 7 به زبان فارسی

  768 بازدید

  دوره آموزش داده كاوی (Knime) (به زبان فارسی) سری چهارم- قسمت هفتم (پیش پردازش داده ها (5) در Knime) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (نایم) شماره 6 به زبان فارسی

  1,249 بازدید

  دوره آموزش داده كاوی (Knime) (به زبان فارسی) سری چهارم- قسمت ششم (پیش پردازش داده ها (4) در Knime) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (نایم) شماره 5 به زبان فارسی

  829 بازدید

  دوره آموزش داده كاوی (Knime) (به زبان فارسی) سری چهارم- قسمت پنجم (پیش پردازش داده ها (3) در Knime) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: http://www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (نایم) شماره 4 به زبان فارسی

  827 بازدید

  دوره آموزش داده كاوی (Knime) (به زبان فارسی) سری چهارم- قسمت چهارم (پیش پردازش داده ها (2) در Knime) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: http://www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (نایم) شماره 3 به زبان فارسی

  891 بازدید

  دوره آموزش داده كاوی (Knime) (به زبان فارسی) سری چهارم- قسمت سوم (پیش پردازش داده ها (1) در Knime) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: http://www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (نایم) شماره 2 به زبان فارسی

  1,062 بازدید

  دوره آموزش داده كاوی (Knime) (به زبان فارسی) سری چهارم- قسمت دوم (معرفی و نصب برنامه نایم) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: http://www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (رپیدماینر) شماره 20 به زبان فارسی

  2,201 بازدید

  فیلم شماره 20 از مجموعه داده كاوی (نمودارها در رپیدماینر) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: http://www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (رپیدماینر) شماره 19 به زبان فارسی

  2,090 بازدید

  فیلم شماره 19 از مجموعه داده كاوی (اپراتورهای مدل سازی (6)) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (رپیدماینر) شماره 18 به زبان فارسی

  1,812 بازدید

  فیلم شماره 18 از مجموعه داده كاوی (اپراتورهای مدل سازی (5)) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: http://www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (رپیدماینر) شماره 17 به زبان فارسی

  2,460 بازدید

  فیلم شماره 17 از مجموعه داده كاوی (اپراتورهای مدل سازی (4)) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: http://www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (رپیدماینر) شماره 16 به زبان فارسی

  2,335 بازدید

  فیلم شماره 16 از مجموعه داده كاوی (اپراتورهای مدل سازی (3)) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: http://www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (نایم) شماره 1 به زبان فارسی

  1,756 بازدید

  دوره آموزش داده كاوی (Knime) (به زبان فارسی) سری چهارم- قسمت اول (معرفی و نصب برنامه نایم) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: http://www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw

 • دوره آموزش داده کاوی (رپیدماینر) شماره 15 به زبان فارسی

  2,356 بازدید

  دوره آموزش داده كاوی (رپیدماینر) (به زبان فارسی) سری سوم - قسمت پانزدهم (اپراتورهای مدل سازی (2)) ارائه شده توسط آکادمی داده کاوی فرابر: http://www.farabar.net لینک عضویت در کانال هوشمندی کسب وکار فرابر: https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw