51 دنبال‌ کننده
170.5 هزار بازدید ویدیو

تک نوازی سنتور

6.9 هزار بازدید 1 سال پیش

مضراب پرانی شور اثر استاد پرویز مشکاتیان

دیگر ویدیوها

تک نوازی سنتور

6.9 هزار بازدید 1 سال پیش

فلوت کلیدی

1.9 هزار بازدید 1 سال پیش

هم نوازی( سنتور و تنبک)

8.6 هزار بازدید 1 سال پیش

تک نوازی ویولن

4.2 هزار بازدید 1 سال پیش

مادر من مادر من

2.4 هزار بازدید 1 سال پیش

دو نوازی( تار و تمبک)

3 هزار بازدید 1 سال پیش

تک نوازی سنتور

3 هزار بازدید 1 سال پیش

تک نوازی فلوت کلیدی

989 بازدید 1 سال پیش

تک نوازی کمانچه

4.2 هزار بازدید 1 سال پیش

تک نوازی ( پیانو)

1.7 هزار بازدید 1 سال پیش

نک نوازی دف

6.2 هزار بازدید 1 سال پیش

تک توازی سنتور

2.4 هزار بازدید 1 سال پیش

تک نوازی( فلوت کلیدی)

725 بازدید 1 سال پیش

تک نوازی ویولن( عشوه)

5.5 هزار بازدید 1 سال پیش

تک نوازی( سه تار)

8.5 هزار بازدید 1 سال پیش

تک نوازی( فلوت کلیدی)

2.8 هزار بازدید 1 سال پیش

تک نوازی تار

6.7 هزار بازدید 1 سال پیش

تک نوازی سنتور( چهار مضراب)

7.1 هزار بازدید 1 سال پیش

کمانچه( تک نوازی)

2.4 هزار بازدید 1 سال پیش

تک نوازی کمانچه(گل سنگم)

3.6 هزار بازدید 1 سال پیش

فلوت کلیدی( تک نوازی)

788 بازدید 1 سال پیش

پنفلوت

416 بازدید 1 سال پیش

تک نوازی ( سنتور)

3.9 هزار بازدید 1 سال پیش

تک نوازی گیتار

2.4 هزار بازدید 1 سال پیش

دف

1.3 هزار بازدید 1 سال پیش

ویولن کلاسیک

2 هزار بازدید 1 سال پیش

پنفلوت

619 بازدید 1 سال پیش

تک نوازی تار( شد خزان)

7.5 هزار بازدید 1 سال پیش

پنفلوت/گیتار/کوزه( old song 1)

592 بازدید 1 سال پیش

تک نوازی کوبه ای( کاخن)

5.1 هزار بازدید 1 سال پیش

تک نوازی پیانو( بهار دلنشین)

3.9 هزار بازدید 1 سال پیش

تک نوازی گیتار( جمعه)

3.9 هزار بازدید 1 سال پیش

چهار مضراب سه گاه( تک نوازی تار)

5.9 هزار بازدید 1 سال پیش

فلوت کلیدی( غریب آشنا)

1.3 هزار بازدید 1 سال پیش

سنتور نوازی

4.7 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر