3 دنبال‌ کننده
86 بازدید ویدیو
4 بازدید 2 هفته پیش

در طی مجموعه ویدئوهای 'Office Hour' دانشجویانی که در حال انجام پروژه های پژوهشی خود هستند نسبت به ارائه‌ی فعالیت خود می کنند و به پرسش های اساتید در مورد خود پاسخ می دهند که منجر به درک بهتری از مبحث برای پژوهشگران می گردد و همچنین با استفاده از پیشنهادات اساتیدنسبت به اصلاح طرح پژوهشی و مسیر پژوهشی خود می کنند.