26 دنبال‌ کننده
30.2 هزار بازدید ویدیو
29 بازدید 11 ماه پیش

ارائه الگوی طرحواره درمانی تحصیلی شغلی برای اولین بار در کتاب راهنمائی و مشاوره تحصیلی شغلی در عصر دانائی

آخرین ویدیوها

راهنمائی و مشاوره تحصیلی شغلی

29 بازدید 11 ماه پیش

ارائه الگوی طرحواره درمانی تحصیلی شغلی برای اولین بار در کتاب راهنمائی و مشاوره تحصیلی شغلی در عصر دانائی

طرحواره درمانی تحصیلی شغلی

29 بازدید 11 ماه پیش

ارائه الگوی طرحواره درمانی تحصیلی شغلی برای اولین بار در کتاب راهنمائی و مشاوره تحصیلی شغلی در عصر دانائی

دیگر ویدیوها

796 بازدید 4 سال پیش
169 بازدید 4 سال پیش
478 بازدید 4 سال پیش
341 بازدید 4 سال پیش
575 بازدید 4 سال پیش
4.4 هزار بازدید 4 سال پیش
1.9 هزار بازدید 4 سال پیش
3.7 هزار بازدید 4 سال پیش
681 بازدید 4 سال پیش
652 بازدید 4 سال پیش
770 بازدید 5 سال پیش
174 بازدید 5 سال پیش
897 بازدید 5 سال پیش
1.5 هزار بازدید 5 سال پیش
227 بازدید 5 سال پیش
534 بازدید 5 سال پیش