14 دنبال‌ کننده
4.7 هزار بازدید ویدیو
9 بازدید 5 ماه پیش

یکی از کارهای امروز قدرت های اقتصادی در جهان، سمت وجهت دادن به سلیقه مشتری متناسب با کالاهایی که برنامه تولید آن را در دست دارند می باشد، *به این ترتیب رقیب بدون درگیری از میدان حذف می شود.*

دیگر ویدیوها

10 بازدید 1 ماه پیش
15 بازدید 3 ماه پیش
26 بازدید 3 ماه پیش
5 بازدید 3 ماه پیش
4 بازدید 4 ماه پیش
8 بازدید 4 ماه پیش
1 بازدید 5 ماه پیش
6 بازدید 5 ماه پیش
18 بازدید 5 ماه پیش
30 بازدید 5 ماه پیش
29 بازدید 5 ماه پیش
7 بازدید 5 ماه پیش
1 بازدید 5 ماه پیش
3 بازدید 5 ماه پیش
6 بازدید 5 ماه پیش
13 بازدید 5 ماه پیش
18 بازدید 7 ماه پیش
16 بازدید 8 ماه پیش
24 بازدید 10 ماه پیش
نمایش بیشتر