9 دنبال‌ کننده
4.2 هزار بازدید ویدیو
51 بازدید 8 ماه پیش

بتن ریزی فونداسیون ، ترافیک تراکمیکسرها

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

51 بازدید 8 ماه پیش
15 بازدید 10 ماه پیش
123 بازدید 10 ماه پیش
124 بازدید 10 ماه پیش
44 بازدید 10 ماه پیش
20 بازدید 11 ماه پیش
34 بازدید 11 ماه پیش
48 بازدید 11 ماه پیش
47 بازدید 11 ماه پیش
31 بازدید 11 ماه پیش
69 بازدید 11 ماه پیش
67 بازدید 11 ماه پیش
92 بازدید 11 ماه پیش
76 بازدید 1 سال پیش
1.5 هزار بازدید 1 سال پیش
70 بازدید 1 سال پیش
46 بازدید 1 سال پیش
77 بازدید 1 سال پیش
23 بازدید 1 سال پیش
80 بازدید 1 سال پیش
37 بازدید 1 سال پیش
91 بازدید 1 سال پیش
96 بازدید 1 سال پیش
216 بازدید 1 سال پیش