88 دنبال‌ کننده
118.1 هزار بازدید ویدیو
0 بازدید 5 ساعت پیش

فیل صورتی معجزه نیست، ولی کمک می کنه معجزات کوچیک اما واقعی توی زندگی مون خلق کنیم فیل صورتی جادو یا حرف های خوشبینانه ای که باهاش خودمون رو گول بزنیم نیست، مهارت های ضروری و سرنوشت ساز زندگی ست که کمک می کنه از پس مشکلات رنگارنگ زندگی بهتر بر بیاییم. کمک می کنه خودمون رو بهتر درک کنیم و آدم های اطراف مون رو بهتر بشناسیم، توی تنهایی هامون کمتر رنج بکشیم.

دیگر ویدیوها

0 بازدید 5 ساعت پیش
1 بازدید 5 ساعت پیش
1 بازدید 20 ساعت پیش
0 بازدید 23 ساعت پیش
12 بازدید 1 روز پیش
0 بازدید 1 روز پیش
6 بازدید 3 روز پیش
0 بازدید 3 روز پیش
2 بازدید 3 روز پیش
4 بازدید 3 روز پیش
2 بازدید 4 روز پیش
0 بازدید 4 روز پیش
3 بازدید 4 روز پیش
49 بازدید 4 روز پیش
0 بازدید 4 روز پیش
4 بازدید 4 روز پیش
32 بازدید 4 روز پیش
9 بازدید 5 روز پیش
5 بازدید 5 روز پیش
11 بازدید 5 روز پیش
5 بازدید 5 روز پیش
12 بازدید 5 روز پیش
37 بازدید 5 روز پیش
15 بازدید 5 روز پیش
3 بازدید 5 روز پیش
7 بازدید 5 روز پیش
4 بازدید 5 روز پیش
12 بازدید 5 روز پیش
8 بازدید 1 ماه پیش
12 بازدید 1 ماه پیش
9 بازدید 1 ماه پیش
2 بازدید 1 ماه پیش
129 بازدید 1 ماه پیش
13 بازدید 1 ماه پیش
31 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر