سخنرانی عمومی، رصدخانه ابوریحان بیرونی، دانشگاه شیراز

0 | 0 بازدید کل
اشتراک گذاری

رئیس سابق کمیته آموزش و ترویج اتحادیه بین المللی نجوم(IAU)، پروفسور پائولو برتونز در این سخرانی در مورد "اهمیت و روش های نوین آموزش علوم" صحبت خواهند کرد.