بیان معنوی مجتهد شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی بخش سوم

42 بازدید 2 روز پیش

گزیده و ترجمه ای از مباحث اخلاقی در تفسیر قرآن کریم آیت الله سیدمصطفی خمینی بخش سوم «ای عزیز من و ای خواننده کریم، در محضر ربوبی و عطوفت، رأفت، لطف و محبت وی تدبّر کن و علاوه بر این، تفکر کن در قدرت و غضبی که در برابرش آسمان‌ها و زمین دوام نمی‌آورند چه رسد به تو ای ضعیفِ زندانی در دنیا و ای محبوس در طبیعت.

دیگر ویدیوها

رئیسعلیِ ایران!

14 بازدید 2 هفته پیش

نامه آلوده

33 بازدید 2 هفته پیش

مظلومِ بهشتی

8 بازدید 2 هفته پیش

شریعتی و پروژه شهیدسازی

14 بازدید 2 هفته پیش

گندم های سوخته

7 بازدید 3 هفته پیش
نمایش بیشتر