19 دنبال‌ کننده
204.7 هزار بازدید ویدیو

فیله کمر

2.6 هزار بازدید ۵ ماه پیش

تمرین:فیله سوپر من هدف:عضلات فیله ای کمر توسطBST Www.BadansazShow.com

لیست‌های پخش

دیگر ویدیوها

فیله کمر

2.6 هزار بازدید ۵ ماه پیش

زیربغل

426 بازدید ۵ ماه پیش

جلوبازو سیم کش تک دست

800 بازدید ۵ ماه پیش

پشت بازو طنابی

647 بازدید ۵ ماه پیش

جلوپا ماشین

278 بازدید ۵ ماه پیش

زیرشکم جک

455 بازدید ۵ ماه پیش

ددلیفت با هالتر

877 بازدید ۵ ماه پیش

ساق پا ایستاده

1.5 هزار بازدید ۵ ماه پیش

ساعد دمبل

644 بازدید ۵ ماه پیش

کول هالتر پارویی

3 هزار بازدید ۵ ماه پیش

شنا روی نیمکت

270 بازدید ۵ ماه پیش

ساعد دمبل

810 بازدید ۵ ماه پیش

نشر خم دمبل

4.5 هزار بازدید ۶ ماه پیش

ددلیفت با هالتر

1.4 هزار بازدید ۶ ماه پیش

پرس سینه دمبل هکس

3.8 هزار بازدید ۶ ماه پیش

سرشانه هالتر از پشت

11.9 هزار بازدید ۶ ماه پیش

پرس سینه هالتر

4.3 هزار بازدید ۶ ماه پیش

جلو بازو سیمکش

1.5 هزار بازدید ۶ ماه پیش

اسکوات سومو با دمبل

2 هزار بازدید ۷ ماه پیش

اسکوات با دمبل

1.7 هزار بازدید ۷ ماه پیش

اسکوات هالتر

1.1 هزار بازدید ۷ ماه پیش

اسکوات بلغاری

532 بازدید ۷ ماه پیش

هاگ پا دستگاه

3 هزار بازدید ۷ ماه پیش

ساق پا نشسته با دمبل

1.8 هزار بازدید ۷ ماه پیش

ساق پا نشسته با هالتر

1.1 هزار بازدید ۷ ماه پیش

ساق پا نشسته دستگاه

4.3 هزار بازدید ۷ ماه پیش

ساعد هالتر نشسته

1.1 هزار بازدید ۷ ماه پیش

ساعد هالتر ایستاده

4.8 هزار بازدید ۷ ماه پیش

پهلو ایستاده با دمبل

1.4 هزار بازدید ۷ ماه پیش

زیر شکم شیبدار

1.3 هزار بازدید ۷ ماه پیش

کرانچ شکم

3.7 هزار بازدید ۷ ماه پیش

زیر شکم خلبانی

3.9 هزار بازدید ۷ ماه پیش

قفسه سینه دستگاه

2.5 هزار بازدید ۷ ماه پیش

پرس سینه دمبل تک دست

2.1 هزار بازدید ۷ ماه پیش

بالا سینه دمبل

7.9 هزار بازدید ۷ ماه پیش

نشر جانب سیم کش

2.6 هزار بازدید ۷ ماه پیش

پرس سرشانه دمبل

6.3 هزار بازدید ۷ ماه پیش

پشت بازو کیک بک جفت دمبل

2.6 هزار بازدید ۷ ماه پیش

پشت بازو دمبل از پشت

1.8 هزار بازدید ۷ ماه پیش

پشت بازو دیپ

4.5 هزار بازدید ۷ ماه پیش
نمایش بیشتر