17 بازدید 1 ماه پیش

سلامتی رو بذار در بالاترین نقطه دلت سعادت رو از خدا بخواه نه از بنده‌هاش ️سلامتی رو در دلت جا بده که بزرگت خواهد کرد ساده لبخند بزن ساده زندگی کن ️سخت باش اما مهربان سرزنده باش و عشق بورز سال نو مبارک :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: هوشمند مدیریت کنید www.pbxcallreport.ir ️021-88903060 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

داشبورد و ویجت ها

46 بازدید 1 ماه پیش

معرفی فضا داشبورد در سرویس مدیریت و تحلیل تماس... بخش های مختلف داشبورد و امکانات آن به تصویر کشیده شده است که می توانید با استفاده از آنها ویجتی را ایجاد و یا حذف نمایید، هم چنین امکان به اشترک گذاشتن داشبورد و گزارشات نیز در تمامی داشبورد ها وجود دارد... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ “هوشمند مدیریت کنید”⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ www.pbxcallreport.ir⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ️021-88903060⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

معرفی و آشنایی با سرویس مدیریت و تحلیل تماس

1.1 هزار بازدید 1 ماه پیش

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ “هوشمند مدیریت کنید”⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ www.pbxcallreport.ir⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ️021-88903060⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

نمایش بیشتر