2 هزار دنبال‌ کننده
422.1 هزار بازدید ویدیو

اموزش شطرنج

1.3 هزار بازدید 8 ماه پیش

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

اموزش شطرنج

1.3 هزار بازدید 8 ماه پیش

تحلیل بازی 9

49 بازدید 8 ماه پیش

تحلیل بازی 10

50 بازدید 8 ماه پیش

تحلیل بازی11

36 بازدید 8 ماه پیش

تحلیل بازی 12

52 بازدید 8 ماه پیش

تحلیل بازی5

49 بازدید 8 ماه پیش

تحلیل بازی 6

23 بازدید 8 ماه پیش

تحلیل بازی 7

48 بازدید 8 ماه پیش

تحلیل بازی 8

34 بازدید 8 ماه پیش

تحلیل بازی 1

31 بازدید 8 ماه پیش

تحلیل بازی 2

38 بازدید 8 ماه پیش

تحلیل بازی 3

22 بازدید 8 ماه پیش

تحلیل بازی 4

33 بازدید 8 ماه پیش

CHESS23__56

282 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__55

298 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__54

313 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__53

310 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__52

299 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__51

278 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__50

316 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__49

20 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__48

17 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__47

242 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__46

280 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__45

280 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__44

319 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__43

271 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__42

290 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__41

274 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__40

312 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__39

302 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__38

306 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__37

267 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__36

287 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__35

286 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__34

278 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__33

244 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__32

269 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__31

16 بازدید 9 ماه پیش

CHESS23__30

277 بازدید 9 ماه پیش
نمایش بیشتر