49 دنبال‌ کننده
70.3 هزار بازدید ویدیو

تست شماره 59 آزمون مرحله ششم (جامع دوم)

173 بازدید 1 سال پیش

توضیحات استاد تقوی پیرامون تست شماره 59 آزمون مرحله ششم (جامع دوم) خانه مهندسی شیمی ایران

دیگر ویدیوها

راهنمای نصب نرم افزار PETREL

1.7 هزار بازدید 2 سال پیش

راهنمای نصب نرم افزار MATLAB

6.9 هزار بازدید 2 سال پیش

جشن موسسه نگاره

541 بازدید 3 سال پیش

About AspenTech

313 بازدید 4 سال پیش

انیمیشن Tracerco Flow Assurance

201 بازدید 4 سال پیش

انیمیشن Runaway Chemical Reactions

644 بازدید 4 سال پیش

انیمیشن Refrigeration Cylce

744 بازدید 4 سال پیش

ویدئو Liquid-liquid extraction

1.5 هزار بازدید 4 سال پیش

ویدئو رسم منحنی T-x-y در Aspen plus

1.9 هزار بازدید 4 سال پیش

ویدئو خطر انفجار کپسول تحت فشار

5.5 هزار بازدید 4 سال پیش

انیمیشن ShellTube Heat Exchanger

691 بازدید 4 سال پیش

ویدئو پدیده کاویتاسیون

1.8 هزار بازدید 4 سال پیش

ویدئو Turbine flowmeter

501 بازدید 4 سال پیش

ویدئو Salt Cavern Gas Storage

133 بازدید 4 سال پیش

ویدئو Batch Process Control

725 بازدید 4 سال پیش

ویدئو Oil Refinery Process

1.9 هزار بازدید 4 سال پیش

ویدئو Ethylene production

281 بازدید 4 سال پیش

Distillation Column

1.3 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر